válkaČeskoslovenskoobjevy

Fantastický nález v Iráku: 93 hliněných destiček s klínovým písmem

Fantastický nález v Iráku: 93 hliněných destiček s klínovým písmem
Zdroj: ancientpages.com

V Kurdistánu na severu Iráku objevili archeologové nález, který by mohl přispět k většímu pochopení historie této země. Nalezli cosi jako dávný archiv destiček popsaných klínovým písmem. Co je ale na destičkách vlastně napsáno, zůstává zatím záhadou.

Tomáš Chalupa 3. listopadu 2017

Vědci se snaží texty na destičkách rozšifrovat, protože jakmile se jim to podaří, budou moci lépe porozumět životu a společnosti v dávné Mezopotámii, Babylonii, Asýrii a dalším s nimi sousedícím královstvím. Klínové písmo psané na hliněné tabulky byl vynález starověkých Sumerů. Tabulky jsou považovány za velmi hodnotný zdroj informací o naší minulosti. V Mezopotámii lidé věřili, že písmo je dar bohů, a bylo tak symbolem moci a moudrosti.

Archeologické nálezy ukazují, že písmo se v Sumerské říši vyvíjelo velmi dlouhou dobu. Vynález písma je datován do poměrně širokého rozmezí 5000 – 2000 let před naším letopočtem. Bylo používáno pro mnoho různých účelů – sepisování účtů, popis náboženských událostí a udržování záznamů o neobvyklých událostech.

Archiv hliněných destiček z Iráku je datován odborníky do roku 1250 před naším letopočtem, tedy do období Asyrského impéria. Archiv byl nalezen archeologickým týmem univerzity v Tübingenu. Tým vedený profesorem Peterem Pfälznerem objevil zbytky prastarého osídlení z doby bronzové v oblasti Bassetki už v roce 2013. Vykopávky v této oblasti jsou ale velmi komplikované a obtížné, ale přesto pokračovaly zdárně i v letošním září a říjnu, a to i přes to, že v oblasti probíhalo sporné referendum o nezávislosti Kurdistánu. Politické a vojenské turbulence se archeologického týmu naštěstí nijak nedotkly.

„Naše nálezy dokazují, že toto centrum na severu Mezopotámie bylo trvale osídlené po období mezi lety 3000 až 600 před naším letopočtem. Bassekti byla významná křižovatka obchodních cest,“ říká profesor Peter Pfälzner.

Vědci tak díky těmto nálezům poprvé nahlédli do pozůstatků království Mitanni. Nálezy z té doby potvrzují, že už tehdy bylo město významným obchodním centrem. A znovu rozkvetlo právě v období Asyrské říše.

Šedesát z 93 hliněných tabulek bylo uloženo v keramické nádobě, která byla zřejmě vyrobena jen za účelem skladování těchto tabulek. Tato nádoba byla nalezena v pozůstatcích zničené budovy ve městě. Není jasné, jestli záznamy na deskách jsou obchodního nebo náboženského charakteru. Filoložka Betina Feistová zatím dešifrovala pouze malý zlomek všech textů, a je tak příliš brzy specifikovat jejich povahu. „Jeden z nich jmenuje chrám bohyně Guly, což by mohlo znamenat, že se díváme na náboženské texty,“ doplňuje Pfälzner.

Tým se teď vrátí i s destičkami do Německa, kde budou pokračovat práce na jejich rozluštění. Pak se dozvíme více nejen o jejich obsahu, ale i o detailech ze života v Asyrské říši.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu