válkaČeskoslovenskoobjevy

Extrémně vzácný diamant potvrdil existenci podzemních oceánů

Extrémně vzácný diamant potvrdil existenci podzemních oceánů
Zdroj: earthables.com

Ringwoodit je extrémně vzácný nerost, který se našel pouze v jediném exempláři v náhorní plošině Matto Grosso v Brazílii. Kámen obsahoval vodu a pocházel z hlubokých vrstev zemského pláště. Podstatné je nejen, že kámen existuje, ale že v zemském plášti jsou zřejmě uzavřeny rozsáhlé oceány.

Tomáš Chalupa 13. července 2016

Ringwoodit je minerál, který se formuje za vysokých tlaků v hlubokých částech zemského pláště. Je unikátní tím, že obsahuje vodu v podobě iontů vodíku. Díky průzkumu tohoto jediného existujícího exempláře vědci zjistili, že je velmi pravděpodobná teorie o existenci podzemních oceánů. Ty jsou uzavřeny ve vrstvách ringwooditu. O jeho existenci se dříve jen spekulovalo, byl nalezen pouze v meteoritech. Teprve nález na planině Matto Grosso vše změnil. Došlo k tomu přitom naprostou náhodou, jediný ringwoodit pozemského původu vyvrhl vulkán při erupci. „Byla to ohromná shoda náhod, že se ho podařilo najít,“ říká Hans Keppler z univerzity v Beyreuthu. Jediný ringwoodit pozemského původu je tak zřejmě nejvzácnějším kamenem na světě.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu