válkaČeskoslovenskoobjevy

Extrémně strmé schodiště postavili v Lutychu pro vojáky, aby je nesvedly z cesty místní prostitutky

Extrémně strmé schodiště postavili v Lutychu pro vojáky, aby je nesvedly z cesty místní prostitutky
Zdroj: wikipedia commons
+ 5 fotek+ 6 fotek

Montagne de Bueren není hora, jak by překlad z francouzštiny naznačoval, nýbrž dlouhé strmé schodiště, které se nachází v samém srdci belgického města Lutychu. Má 374 schodů a jeho průměrný sklon je téměř 30 procent. Deník The Huffington Post v roce 2013 zařadil Montagne de Bueren na první místo v žebříčku nejextrémnějších schodišť světa.

Yvonne Pokorná 12. ledna 2018

Schodiště vede do čtvrti Hors-Château, kde dříve stávala vojenská pevnost. Je pojmenováno podle aristokrata Vincenta de Buerena (1440–1505), jenž v říjnu roku 1468 velel vzpouře proti burgundskému vévodovi Karlu Smělému, ovládajícímu Lutych. Vzpoura však byla brutálně potlačena a vojska burgundského vévody město vyplenila. Právě na počest 600 padlých belgických vojáků bylo v roce 1881 vybudováno toto schodiště. Ovšem pravým důvodem k jeho stavbě bylo umožnit posádce umístěné v citadele rychlý přístup do centra města v případě invaze či lidového povstání a ještě prozaičtěji – zabránit jí v průchodu temnou uličkou Pierreuse, kde bylo plno barů a vykřičených domů s nevěstkami, což by pro armádu mohlo mít neblahé následky. K těmto účelům sloužilo schodiště ovšem jen deset let, než v roce 1891 citadela pozbyla svého významu.

Dnes je Montagne de Bueren spíše lákadlem pro turisty. Zdolat 374 schodů stojí rozhodně za námahu, neboť z vrcholu schodiště vás odmění nádherný pohled na město a řeku Mázu. Během stoupání si lze průběžně odpočinout na lavičkách, instalovaných přímo na schodech. Mimořádně spektakulární zážitek toto místo nabízí každoročně v říjnu, kdy se zde o prvním říjnovém víkendu koná akce nazvaná Nocturne des Coteaux, během které jsou na schodech rozsvíceny tisíce svíček.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu