válkaČeskoslovenskoobjevy

Výzkumnice uspokojila sexuálně delfína, ten později spáchal sebevraždu

+ 3 fotky+ 4 fotky

V roce 1961 dr. John Lilly napsal sci-fi román Člověk a delfín, který přinášel teorii, že delfíni se snaží komunikovat s lidmi. Lillyho román vzbudil velkou pozornost ve vědeckých kruzích. Zaujala i pracovníka NASA, astronoma Franka Drakea, který zrovna pracoval na projektu komunikace s mimozemšťany pomocí radiových vln. Nadchl se i pro myšlenku komunikace s delfíny, a tak vznikla unikátní laboratoř Dolphin Point.

Tomáš Chalupa 25. ledna 2019

Ta byla umístěna v Karibiku a skládala se z podmořské a nadmořské části. V té podmořské žili delfíni, nad vodou pracovali vědci. Podivná budova přilákala třiadvacetiletou Margaret Howe Lovattovou. Jednoduše přišla do kanceláře ředitele Gregoryho Batesona a řekla mu: „Slyšela jsem, že tu máte delfíny. Přišla jsem, abych se podívala, jestli bych tu nemohla něco dělat.“

Bateson ji nevyhodil, místo toho jí dovolil pozorovat delfíny a dělat si poznámky. Brzy zjistil, že přestože nemá žádné potřebné vzdělání, pro práci s delfíny má cit, a tak jí dal oficiální práci v laboratoři. Pracovala s trojicí delfínů jménem Pamela, Sissy a Peter. Snažila se je naučit zvuky, které by byly rozpoznatelné pro člověka. Práce sice moc nepostupovala, ale Lovattová byla nadšená. Dokonce nechtěla chodit domů a přemluvila Batesona, aby ji umožnil stále pobývat v laboratoři. A nejen to. Přišla i s nápadem zatopit částečně některé ubikace tak, aby tudy mohli proplouvat delfíni. Už by lidé a delfíni nebyli odděleni, sdíleli by jeden životní prostor.

Bateson její nápady zrealizoval a v novém experimentálním prostředí tak žila Lovattová s delfínem Peterem. Lovattová s ním trávila veškerý čas, a jak sama řekla, projevoval ohromný zájem o její anatomii. A nejen to, prý se velmi často třel o její koleno, stehno nebo ruku. Po tomto „tření“ pak bylo téměř nemožné dostat jej zpět do jeho části laboratoře. A došlo nakonec i k jakémusi sexuálnímu kontaktu, kdy Lovattová rukou Petera uspokojila. Z její strany šlo podle ní spíše o zvědavost, něco, co prostě toužila udělat, aby Petera lépe poznala.

Jenže kromě tohoto podivného muchlování s delfíny a několika menších komunikačních experimentů se celý projekt prakticky nehýbal z místa. A když přijel Drake, aby se podíval, co se s výzkumem děje, byl velmi zklamán. Nekonalo se žádné rozluštění jazyka delfínů ani se nedařilo s nimi komunikovat. To byl konec, projekt byl brzy zastaven. Před tím ještě došlo k jednomu pozoruhodnému experimentu. Dr. Jilly byl členem exkluzivního vědeckého týmu, který byl pověřen vládou zkoumáním účinků LSD na živé organismy. LSD tedy bylo podáno i delfínům v Dolphin Pointu. Vynechán byl pouze Peter na žádost Lovattové. Podle všeho ale LSD na delfíny nemělo prakticky žádný vliv. I Lilly proto ztratil zájem o delfíny i celou laboratoř. Ostatně měl svou vlastní v Miami.

Po ukončení projektu byl Peter převezen právě do jeho poměrně ponuré laboratoře v Miami, která rovněž patřila Lillymu. O týden později Lilly volal Lovattové – Peter prý spáchal sebevraždu. Delfíni dýchají kyslík ze vzduchu, ale na rozdíl od člověka jejich dýchání není automatické. Každý nádech je vědomý, musí se k němu rozhodnout a učinit ho. Peter prostě odmítl dýchat, klesl na samé dno nádrže a tam se udusil.

Peter zřejmě nevydržel nové (a bohužel zcela nevhodné) podmínky a především trvalé odloučení od Lovattové. Ta byla pochopitelně z celé situace zdrcená. Později se provdala za fotografa, měla s ním tři děti a všichni společně bydleli v Dolphin Pointu, který přestavěli na rodinný dům. O experimentech, na kterých se podílela, nemluvila téměř padesát let. Souhlasila s několika rozhovory teprve pro dokument renomovaného režiséra Christophera Rileyho s názvem Dívka, která mluvila s delfíny.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu