válkaČeskoslovenskoobjevy

Experiment dokázal, že lidská mysl není z hmoty

Experiment dokázal, že lidská mysl není z hmoty
Zdroj: mysteriousuniverse.org

Kanadský vědec Lucien Hardy přináší první důkaz o tom, že lidské vědomí není hmotné a nepodléhá fyzikálním zákonům.

Yvonne Pokorná 25. července 2017

V roce 1964 vyvinul severoirský fyzik John Stewart Bell (1928 – 1990) proslulý test, jehož cílem bylo zjistit, zda částice mají vzájemný vliv jedna na druhou. Vzal dvě vzájemně provázané částice a poslal je každou na opačnou stranu. Podél jejich dráhy umístil detektory částic, které byly vybaveny náhodnými generátory čísel. Tyto detektory měřily pohyb částic, například jejich rotaci, v různých časech či frekvencích tak, aby byla zajištěna náhodnost těchto měření. Výsledky testu dokázaly jedno: vesmír je opravdu strašidelný, neboť i když se ony částice oddělily na velkou vzdálenost, chovaly se stejně! https://www.youtube.com/watch?v=1zD1U1sIPQ4

Lucien Hardy z kanadského Institutu pro teoretickou fyziku se v experimentech rozhodl jít ještě dál. Poslal obě částice do opačného směru a podél jejich trasy umístil stovku lidí s EEG sluchátky snímající jejich mozkovou činnost. Signály z mozku těchto lidí spouštěly detektory, které měřily částice místo náhodných generátorů čísel. Když pak Hardy porovnal výsledky svého a Bellova testu, zjistil, že se lišily. To by znamenalo, že lidské vědomí ovlivňovalo tyto částice. “Neznám pozoruhodnější experimentální výsledek ve fyzice, jako je tento,” prohlásil Hardy.

Pokud se prokáže, že má Hardy pravdu, šlo by o první krok dokazující, že lidské vědomí není utvořeno z hmoty, ale existuje nezávisle, v odděleném stavu. Současně by to svědčilo o tom, že lidská mysl je schopna ovlivňovat s pomocí svobodné vůle hmotu a tím překračovat zákony tohoto hmotného světa, přinejmenším na subatomární úrovni.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu