válkaČeskoslovenskoobjevy

Exkluzivně: Masarykův triumfální návrat do vlasti

Exkluzivně: Masarykův triumfální návrat do vlasti
Zdroj: scheufler.cz
+ 15 fotek+ 16 fotek

Nově vzniklá Československá republika dostala po svém vzniku svého prezidenta takřka od Ježíška pod stromeček. T. G. Masaryk přijíždí 20. prosince 1918 po dlouholetém pobytu v cizině do svobodné vlasti. Triumfální návrat byl pečlivě připraven. Masaryk byl všude cestou nadšeně vítán a také filmaři nezaháleli a zachytili celou jeho cestu od hranic do Prahy.

Václav Pokorný 19. prosince 2018

Krátce po vyhlášení československé samostatnosti zvolilo Prozatímní Národní shromáždění na svém prvním zasedání 14. listopadu 1918 prezidentem vzniklé republiky T. G. Masaryka. Tato zpráva ho zastihla následující den ve Washingtonu v USA. O pět dní později, 20. listopadu, vyplul z New Yorku na lodi Carmania do Evropy. 29. listopadu přijíždí do Londýna a po týdenních politických jednáních se přesouvá do Paříže.

Během pobytu ve Francii Masaryk vykonal návštěvu u československé brigády v Darney, kde poděkoval francouzským legionářům, kteří pomáhali vybojovat naší samostatnost. V doprovodu vybrané čety těchto legionářů vyrazil 14. prosince přes severní Itálii domů. Na nádraží v Padově byl přivítán samotným italským králem a 16. prosince vykonal přehlídku československých legií v Itálii. K doprovodu prezidenta do vlasti se zde přidala i četa italských legionářů.

V pátek 20. prosince po poledni zastavil vlak s Masarykem v Horním Dvořišti, již na československém území. Prezidenta zde uvítal ministr železnic Theodor Zahradník a mnozí poslanci Národního shromáždění. Po příjezdu do Českých Budějovicích vítali prezidenta a jeho doprovod již tisíce lidí.

Z Českých Budějovic do Prahy byl prezidentský vlak vypraven až druhý den ráno, aby Masaryk mohl do hlavního města přijet ve dne. Praha se zatím pečlivě připravovala na slavnostní přivítání hlavy nově vzniklého státu. Bylo vyzdobeno nejen Hlavní nádraží, ale i celá Praha. Při cestě do Prahy se prezident ještě krátce zastavil v Táboře a Benešově, kde jej nadšeně přivítalo značné množství lidí.

21. prosince, krátce po 13. hodině, vjíždí vlak s prvním československým prezidentem do Prahy. Již od samého rána čekalo na prezidenta-osvoboditele v ulicích Prahy více než půl milionu lidí. Na nádraží se prezident přivítal s vládou a ministerským předsedou Karlem Kramářem a za umělce ho přivítal Alois Jirásek. Před nádražím přestoupil Masaryk i jeho početný doprovod do připravených automobilů a za jásotu a mávání tisíců nadšených lidí se kolona vydala na triumfální jízdu Prahou.

Cesta vedla kolem Národního muzea přes Václavské náměstí a Můstek k Národnímu divadlu, kde zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše. Odtud jel Masaryk podél nábřeží ke Karlovu mostu a dále na Staroměstské náměstí. Před Staroměstskou radnicí ho uvítal tehdejší starosta Prahy Přemysl Šámal. Ze Staroměstského náměstí se kolona vydala Pařížskou ulicí na Malou Stranu do sídla Národního shromáždění (dnešní poslanecká sněmovna). Zde T. G. Masaryk složil prezidentský slib.

Další den pronesl před členy Národního shromáždění památný projev, který začínal slovy Jana Ámose Komenského: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy uvedeného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český.“ Dále Masaryk ve svém projevu řekl: „Třistaleté utrpení národa se skončilo, bludný okruh dějin se uzavřel a československý národ vykročil do svobodného a šťastnějšího života.”

Po čtyř letech exilu se tak T. G. Masaryk vítězně vrátil do vlasti, již jako prezident nově vzniklého Československa.

Další články

Zavří­t reklamu