Archeologické nálezy v íránském Hasanlu dávají nahlédnout do života ve starověké Persii, genderovou problematiku nevyjímaje.

Archeologické nálezy v íránském Hasanlu dávají nahlédnout do života ve starověké Persii, genderovou problematiku nevyjímaje. | zdroj: iflscience.com


Evropská unie si vzala příklad ze starých Peršanů, ti rozlišovali nejméně tři pohlaví

TÉMATA: archeologie | nálezy | írán

user-avatar

Tomáš Chalupa

20. 02. 2019 | 09:50

Studiem 3000 let starých perských hrobů zjistili archeologové velmi zajímavou věc. Peršané nedělili lidi podle pohlaví na muže a ženy, ale rozeznávali nejméně tři pohlaví.

Celý svět je vzhůru nohama, lidé už se nedělí na muže a ženy, ale míchají se do toho různá třetí pohlaví, transgender osoby nebo dokonce lidé odmítající určit své vlastní pohlaví. Jenže v dávné Persii by zřejmě podobný chaos byl brán jako něco zcela normálního.

V hrobech naleziště Hasanlu na severozápadě Íránu bylo nalezeno mnoho ostatků tehdejších obyvatel města. Hansalu se dostalo před třemi tisíci let do cesty postupující armádě a bylo vyrabováno a vypáleno. Na místě bylo objeveno 2800 hrobů z té doby. A na archeology čekalo překvapení.

Do hrobů totiž nebožtíci dostávali několik předmětů, které se lišily podle toho, zda v hrobě byl muž či žena. Nejméně dvacet procent hrobů ale obsahovalo mix těchto předmětů. Podle archeologů je to důkaz toho, že pohlaví nebylo u Peršanů vnímáno striktně dichotomicky jako buď žena, nebo muž, ale že zřejmě existovalo třetí pohlaví nebo dokonce nebyl počet pohlaví určen. Tuto teorii podporuje také nález zlaté mísy, na které je vyobrazen fousatý muž, který ale zjevně vykonává ženské práce.

Ostatně Peršané nebyli jediným národem, který měl rozlišování pohlaví nastavené volně. Například i severoameričtí Indiáni znali lidi, ve kterých dřímali „dvě duše“. Byli to lidé s jinou sexuální orientací a chováním, kteří ale nebyli v indiánských kmenech nijak ostrakizováni nebo zesměšňováni. I mnoho jiných světových civilizací rozlišovalo třetí pohlaví. Ovšem v Evropě nastal rozvoj věd, zejména medicíny, a ta se na lidskou sexualitu začala dívat přísně vědeckým pohledem. Pohlaví jsou jen dvě, protože jen dvě se dají medicínsky identifikovat. Volné pojetí pohlaví v historii vycházelo ale spíše z duchovního pohledu na člověka.

user-avatar

Tomáš Chalupa

20. 02. 2019 | 09:50

Zavří­t reklamu