válkaČeskoslovenskoobjevy

Evropská unie by se mohla učit od starověkých Egypťanů v tom, kdo je a kdo není cizinec

Evropská unie by se mohla učit od starověkých Egypťanů v tom, kdo je a kdo není cizinec
Zdroj: ancientpages.com

Cizinec je někdo, kdo přichází nebo se narodil v jiné zemi, než ve které se zrovna nachází. Tak nějak to chápeme dnes, ale starověcí Egypťané by na to měli zcela odlišný názor.

Tomáš Chalupa 5. května 2018

O tom, zda je někdo cizinec, v egyptské společnosti rozhodovalo pouze to, zda je schopen se integrovat. Pokud se někdo úspěšně integroval, stal se Egypťanem a přestal být cizincem. Pojem cizinec se nikdy neaplikoval na kohokoliv, kdo žil na území Egypta, ať byl jeho původ jakýkoliv. Jediní „cizinci“ se tak nacházeli až za hranicemi Egypta. Dalším důležitým faktorem byl jazyk. Pokud dotyčný mluvil egyptským jazykem, pak nebyl cizinec, a to dokonce ani tehdy, když žil za hranicemi Egypta a neměl egyptský původ.

Naopak cizinci, tedy lidé, kteří žili za hranicemi Egypta a kteří nebyli egyptského původu, byli považováni za lidi, kteří se nemohou adaptovat a začlenit do společnosti. Byli považováni za výrazně odlišné, neschopné se začlenit nebo pochopit egyptské hodnoty a tradice.

V Egyptě tak občas docházelo k situacím, kdy byli za cizince považování i sousedé z vedlejšího města. Pokud to byla nějaká kulturní nebo náboženská menšina, která neuměla egyptsky, pak byla tato vesnice považována za cizineckou, přestože se formálně nacházela uvnitř území Egypta. Věc vycházela také z komplikovaného vnímání hranic. Obyvatelé Egypta měli často jen matnou představu, kam až jejich země sahá a s kým vlastně sousedí, takže jako „Egypt“ vnímali především svůj region nebo oblast, a co se nacházelo za hranicemi tohoto menšího regionu, vnímali jako cizí, zvláště pokud šlo o lidi mluvící odlišným jazykem.

Abychom to nějak shrnuli, cizincem přestal být člověk, pokud se usadil na území Egypta, naučil se řeč a úspěšně se adaptoval do společnosti. Takový člověk byl pokládán za Egypťana a zůstal jím, i pokud se odstěhoval do jiné země. Naopak Egypťanem se nikdy nemohl stát někdo, kdo se nenaučil jazyk a nezačal se chovat podle egyptských zvyků.

Pokud by to takto platilo dnes, pak by třeba spousta Čechů byla současně Angličany, protože umí perfektně anglicky a zemi minimálně jednou navštívili. Naopak by nebylo možné udělovat občanství imigrantům z cizích zemí, pokud by se nenaučili jazyk, nepřevzali místní kulturu a zvyky. Od starých Egypťanů bychom se v tomto směru mohli mnohé naučit.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu