válkaČeskoslovenskoobjevy

Eric Wildman byl průkopníkem fyzických trestů ve škole, nakonec sám také dostal

Eric Wildman byl průkopníkem fyzických trestů ve škole, nakonec sám také dostal
Zdroj: thevintagenews.com

V 50. letech minulého století si většina rodičů myslela, že učení dětí je bolestivý proces, při kterém je nutné používat tresty, protože prostě jinak se dítě nic nenaučí. Průkopníkem těchto metod byl Eric Wildman.

Tomáš Chalupa 29. října 2019

Eric Wildman se narodil v roce 1921 ve Velké Británii. Sloužil u obchodního loďstva a pak si založil společnost Corpun Educational Supply Company, která vyráběla a prodávala rákosky, důtky a další trestací náčiní. Tyto věci prodávala do škol, kde také prováděla osvětu o vhodnosti fyzického trestání dětí.

Byl také předsedou a zřejmě i jediným členem Společnosti za institucionální tresty ve školách. V roce 1947 se pochlubil novinám, že jeho zboží odebírá více než stovka škol po celé Anglii. Později začal působit nejen v rámci Velké Británie, ale celého světa, takže jeho rákosky putovaly do škol v Indii, Ugandě, Palestiny nebo Malajsie. Pravdou je, že ne všude měl dveře otevřené, a nezřídka ho místní úřady nevybíravě vyhodily s tím, že o jeho metody není zájem.

Wildman také nebyl moc příjemný chlapík, který by si dokázal získat sympatie lidí. Nebyl to ten typ, se kterým byste se dali do řeči na baru. Byl to tak trochu blázen, jeho vlastní dům byl zevnitř „vyzdoben“ všemi možnými druhy trestacích nástrojů včetně skutečných rarit, jako byl skotský Tawzes. Zdi pokrývaly důtky, rákosky, biče, řetězy a spousty dalších nástrojů.

Psal knihy a články, všechny pochopitelně na téma prospěšnosti fyzického trestání. Hledal souvislost mezi tresty a snížením kriminality, vzděláváním a dalšími společenskými jevy.

Pak ale došlo ke zlomu. Byl pozván do Horse Hall, britské školy určené pro chlapce, aby tam demonstroval jak trestat děti. Když byl ve třídě, chlapci jej obstoupili, povalili na zem, svázali a vyplatili pomocí jeho vlastních rákosek, které si přinesl. Dostal tak doslova ochutnat svou vlastní medicínu. Celý incident byl ale naplánován ředitelem školy, který byl silným odpůrcem fyzických trestů a Wildmana považoval za nebezpečného šílence. Incident byl dokonce popsán na stránkách časopisu TIME.

O jeho aktivity se začala také zajímat policie, která provedla u něj doma prohlídku. Byly odvezeny stovky výtisků jeho knih a článků, ale také veškeré trestací nástroje z jeho obskurní sbírky. První razie trvala tři hodiny, po ní následovala ještě druhá. Po těchto prohlídkách byl obviněn z šíření hanopisů, byla mu uložena pokuta 500 liber. Co bylo horší, byla mu odebrána jeho adoptivní dcera a žádost o druhou adopci, která již byla kladně vyřízena, byla zrušena.

Po těchto událostech se už Wildman neprezentoval tak vehementně. Dál sice psal a občas publikoval některé své články, ale již v daleko menší míře. Později je posílal mailem. Živil se až do konce života jako soukromý učitel matematiky. Zemřel v roce 1990.

Další články

Zavří­t reklamu