Španělská chřipka zabila 50 milionů lidí, šlo tomu ale zabránit.

Španělská chřipka zabila 50 milionů lidí, šlo tomu ale zabránit. | zdroj: iflscience.com


Epidemie španělské chřipky původně vypukla v Anglii a Francii

TÉMATA: nemocie | epidemie | chřipka | první světová válka | španělsko

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 01. 2020 | 12:00

Před sto lety byl svět na pokraji nejhorší epidemie v dějinách lidstva. Španělská chřipka hrozila zcela zdecimovat evropský kontinent. I tak zemřelo 50 milionů lidí, což byla tři procenta světové populace.

Nová studie zabývající se touto epidemií ukazuje, že zcela zásadní vliv na její potlačení měla vakcinace. Španělska chřipka se podle této studie objevila už o dva roky dříve, než se původně myslelo, tedy v roce 1915. Po celé dva roky byl ale virus prakticky ignorován a lékaři jej považovali za běžnou chřipku nebo nějaký druh onemocnění dýchacích cest. Rozhodně nic, z čeho se měla stát metla lidstva.

V roce 1918 ale virus zmutoval a upoutal na sebe pozornost lékařů. Tehdy už ovšem bylo pozdě na vývin nové vakcíny, protože zmutovaný kmen byl zcela odlišný od původního chřipkového kmene. Jeho šíření se nedalo zabránit. „Ztratil sice svou mutací hodně ze své virulence, ale zase se výrazně zvýšila jeho schopnost šířit se,“ říká autor studie profesor John  Oxford. Chřipkový vir se navíc dokázal množit přímo v plících.

„Ze tří původně nakažených pacientů se nový vir rozšířil během 40 dní na milion nakažených,“ dodává. Oxford také zjistil, že původ chřipky nebyl ve Španělsku, ale v Anglii a Francii. Ale o chřipce se v těchto zemích zapojených do válečného konfliktu nepsalo, protože obě zavedly cenzuru tisku, aby udržely u obyvatelstva a vojáků morálku. Španělský tisk se mohl vyjadřovat svobodně, proto se o chřipce nejvíce psalo v tamním tisku a proto se chřipce začalo říkat španělská.

Konkrétně onemocněly chřipkou dvě skupiny britských vojáků u Etaples ve Francii a Aldershotu v Anglii. Obě skupiny měly stejné příznaky a z nemoci, která se na první pohled jevila jako banální, se během krátké doby vyvinula smrtící choroba, kterou lékaři nebyli schopní zvládnout.

Chřipka udeřila celkem ve třech vlnách a každá vlna byla více smrtící než ta předchozí. Pak ale nemoc sama odezněla, protože lidé, kteří tři vlny přežili, si v těle vytvořili sami dostatek protilátek. I tak této nemoci padlo za oběť více lidí než samotné první světové válce.

Epidemiologové se shodují, že jedinou záchranou před opětovným vypuknutím chřipky je očkování. Kmeny chřipky stále mutují a každý rok si také vybere tato nemoc desítky obětí. Díky očkování se ale daří zabránit propuknutí pandemie. Ta hrozila u zmutovaného viru zvaného ptačí chřipka. A nebezpečí, že se vir přemění do zcela jiné podoby a stane se vůči vakcíně imunní, hrozí lidstvu prakticky neustále.

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 01. 2020 | 12:00

Zavří­t reklamu