válkaČeskoslovenskoobjevy

Epidemie neštovic decimovaly původní obyvatelstvo Austrálie

Epidemie neštovic decimovaly původní obyvatelstvo Austrálie
Zdroj: vintag.es

Když v roce 1788 připluli do Austrálie kolonisté z Evropy, zavlekli na tento nový a neprobádaný kontinent pravé neštovice. Pro domorodé obyvatelstvo to mělo fatální následky, protože na rozdíl od Evropanů se s touto nemoci nikdy nesetkali a nemohli si tak proti ní vytvořit imunitu.

Tomáš Chalupa 12. října 2019

Není jasné, jak přesně o rok později v oblasti Sydney epidemie začala, ale známé jsou její devastující následky na místní původní obyvatelstvo. Bylo to pouhých patnáct měsíců poté, co připlula hlavní flotila kolonistů a už za tak krátkou dobu vypukla epidemie gigantických rozměrů. Aboridžinci byli nacházeni mrtví na plážích i v pralesích a teprve tehdy Evropanům došlo, co se stalo. Jim samotným epidemie neštovic ublížit nemohla, protože na evropském kontinentu se tato nemoc vyskytovala již řadu generací a za tu dobu si tam lidé vůči ní vytvořili do jisté míry rezistenci. Vystavení viru neštovic bylo ale smrtelné pro sedmdesát procent nakažených domorodců, kteří vůči neštovicím neměli vytvořenu žádnou imunitu.

Nebyli to ale Britové, kteří zavlekli do oblasti neštovice, přestože se jim to často dává za vinu. Pět týdnů po Britech totiž doplul do Botanického zálivu francouzský námořní důstojník a mořeplavec Jean-François de La Pérouse. A na břehu pohřbil jednoho ze svých námořníků, který už na lodi onemocněl neštovicemi. Jeho tělo zakopali na pláži a udělali nad ním kříž. Tohle tělo bylo nejspíše zdrojem nákazy, ovšem nikoli oné obří epidemie. Ta vypukla až za více než rok. Byli to rybáři z Makasaru, kteří zřejmě zavlekli neštovice na sever mezi Austrálce.

K šíření nemoci je zapotřebí velká hustoty populace. A ta se koncentrovala právě v severních oblastech. Ale jak vypukla nemoc přímo v oblasti Sydney? Tam se zase mluví o chirurgovi Johnu Whitovi, který si s sebou na lodi přivezl vzorky neštovic. Odpornou tekutinu odebranou z nemocných těl měl uschovánu ve skleněné baňce. White chtěl použít tekutinu k primitivnímu očkování dětí, které se v nové kolonii narodily. Zřejmě se mu ale nějakým způsobem podařilo nakazit i Austrálce.

Ať už to byl White, rybáři nebo de La Pérouse, pro domorodce to neměnilo nic na tom, že jejich populaci decimovaly neštovice a znamenaly pro ně katastrofu, jejíž rozsah se nikdy nepodařilo přesně vyčíslit. Po epidemii neštovic navíc následovaly epidemie dalších evropských nemocí. Nebylo rodiny, kde by někdo neumřel, a celé generace domorodců byly zasaženy těmito nákazami.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu