válkaČeskoslovenskoobjevy

Enriqueta Martí byla hrůzná barcelonská vampírka, vraždila děti a pila jejich krev

Enriqueta Martí byla hrůzná barcelonská vampírka, vraždila děti a pila jejich krev
Zdroj: thevintagenews.com

Mezi lety 1860 a 1912 stoupl počet obyvatel Barcelony ze 140 tisíc na 587 tisíc. Město se zalidňovalo chudými zemědělci, kteří zde hledali lepší život. Barcelona byla také centrem evropské pornografie, její čtvrť červených luceren El Raval byla všeobecně vyhlášená. Do této proslulé čtvrti se přistěhovala i jistá Enriqueta Martí. Ta v Barceloně neviděla Perlu středomoří, ale spíše Město smrti.

Tomáš Chalupa 25. února 2019

Martí byla šokovaná houfy dětí, které se na ulicích El Ravalu živily prostitucí. Chtěla je zachránit, ovšem způsobem, který byl hrůzný a děsivý. Lákala je k sobě domů, tam je zabíjela a pila jejich krev. Byla známa jako čarodějka, používala nejrůznější kosti, části orgánů či další biologické materiály, a to vše pocházelo z těl nebohých dětí.

Zabíjela novorozence i devítileté děti, starší než devět let však ne. Používala jejich vlasy, tuk, krev a kosti. Míchala z nich lektvary a prodávala je svým zákazníkům. Těmi byli lidé, kteří se báli tuberkulózy – nemoci, která budila hrůzu. Nezdráhali se proto za pochybné medikamenty zaplatit vysoké sumy. A rozhodně se neptali, odkud Martí bere své substance.

Odhaduje se, že unášela děti z ulice déle než dvacet let. Až poté byla zatčena přímo ve svém bytě v El Raval. Najít důkazy nebylo těžké. Forenzními experty byly identifikovány ostatky nejméně dvanácti dětí. Přesný počet vražd se nikdy nepodařilo zdokumentovat, vzhledem k délce jejího řádění a také díky tomu, že zmizení dětí často nikdo nenahlásil. Podle některých byla Martí největším sériovým vrahem v dějinách Španělska.

Martí ovšem nebyla jen vražedkyně, ale také kuplířka. Některé děti nabízela zvrhlým pedofilům pro jejich hrátky. Policii přesto odmítla prozradit byť jen jméno jediného zákazníka. Přiznala se ovšem, že nutila sedmnáct let k prostituci jednu dívku a prováděla četné potraty. Odmítala ale přiznat jakoukoliv vraždu. Většina novin té doby jí přisuzovala zabití nejméně 40 dětí.

Je otázkou, kolik vražd by jí vlastně bylo přisouzeno a jak silné by byly důkazy. Jenže na soud nečekaly její spoluvězeňkyně. Ty ji 12. května roku 1913 v cele mučily a nakonec zabily. To ovšem připravilo úřady o možnost plně zmapovat činnost a rozsah Enriquetiných zločinů. Děsivá vražedkyně byla tak jen v tichosti pohřbena na bracelonském hřbitově Montjuïc a všichni se snažili, aby se na tuto strašlivou ženu co nejdříve zapomnělo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu