válkaČeskoslovenskoobjevy

Emoční inteligence je důležitější než IQ, tvrdí vědci

Emoční inteligence je důležitější než IQ, tvrdí vědci
Zdroj: messagetoeagle.com

O emoční inteligenci se hovoří už dlouho a vědci jí přikládají stále větší význam. Podle některých je dokonce už důležitější než obligátní IQ.

Tomáš Chalupa 7. května 2019

Kim Ung Yong byl s IQ 210 kdysi držitelem světového rekordu vždy tvrdil, že samotné IQ nic neznamená. „Lidé by neměli být posuzováni jednostranně podle jednoho kritéria. Každý má jiné schopnosti, naděje, sny, talenty a my bychom to měli respektovat.“ Posteskl si také nad tím, že neměl nikdy příliš mnoho přátel, ani to, čemu by se dalo říct běžné krásné dětství. A přitom tyhle věci jsou podle něj mnohem důležitější než inteligenční kvocient. Podobně to viděl i Albert Einstein, který považoval klidný obyčejný život za šťastnější než nekonečnou honbu za ambicemi, která přináší věčný neklid.

To, o čem vlastně oba géniové hovořili, je emoční inteligence. Je to schopnost pracovat a zvládat své emoce a navazovat vztahy s ostatními lidmi. Někdy se jí také říká sociální inteligence, to souvisí právě s navazováním vztahů a porozuměním ostatním lidem. Není náhodou, že lidé s vysokým IQ mají problémy v běžném životě a jejich emoční inteligence rozhodně nedosahuje výšin jejich inteligenčního kvocientu.

Emoční inteligence se skládá ze čtyř oblastí – sebeuvědomění, sebekontrola, sociální uvědomění a navazování vztahů. Psycholog a autor mnoha knih David Goleman se domnívá, že emoční inteligence je důležitější než IQ, a to i v oblastech, jako je pracovní nebo kariérní úspěch. Samotné IQ se na úspěchu člověka podílí jen 20 procenty, zbytek mají na svědomí jiné faktory, jako je sociální zázemí nebo štěstí. Podle Golemana se vědci příliš zaměřují na IQ, zatímco emoční inteligence je poměrně nový koncept, se kterým zatím mají psychologové problémy a neumí jej zařadit a měřit. Podle něj ale není pochyb o tom, že emoční inteligence je důležitější a mocnější než IQ.

Pravdou je, že většina problémů v běžném životě člověka nevychází z jeho IQ, ale z emoční inteligence. To, jak člověk zvládá vztahy, jak funguje na pracovišti, v rodině či kolektivu, není příliš dáno jeho IQ, přitom to má zásadní vliv na jeho život. Podstatou života není schopnost řešit zapeklité hádanky nebo dumat nad složitými teoretickými koncepty, ale dosahovat úspěchu v běžné lidské interakci a běžných činnostech. Z nich se totiž život skládá především. „Pokud máte v osobním životě problémy, pak za tím není IQ, ale spíše problémy spojené s emoční inteligencí,“ říká Goleman.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu