Oheň svatého Eliáše jsou působivé výboje statické elektřiny.

Oheň svatého Eliáše jsou působivé výboje statické elektřiny. | zdroj: messagetoeagle.com


Eliášův oheň měl být požehnáním svatého, jde ale o fyzikální jev

TÉMATA: mořeplavectví | fyzikální jevy | blesky

user-avatar

Tomáš Chalupa

4. 11. 2019 | 09:00

Odnepaměti námořníci vykládali historky o tom, jak byly jejich koráby obklopeny podivnou modrou nebo fialovou září, které říkali Eliášův oheň. Námořníci byli někdy vyděšeni, jindy to brali jako dobré znamení pro další cestu. Lodi se totiž dostalo požehnání od svatého Eliáše. Ve skutečnosti byli námořníci svědky fyzikálního jevu.

Eliášův oheň popisoval už Caesar, ale také Kolumbus nebo Magellan, to jen když zmíníme známá jména. Bezejmenných námořníků, kteří v krčmách vykládali historky o podivné auře nebo světle, bylo zajisté více. Ve středověku se začal jev připisovat svatému Eliáši, patronovi Středozemního moře.

K tomu, že jde o požehnání a pozitivní jev, přispěla okolnost, že světlo se objevovalo za divokých bouří a krátce poté se moře uklidnilo. Není divu, že za takovou věcí hledali pověrčiví námořníci zásah svatých.

Ve skutečnosti je za vším rozdíl v napětí na mořské hladině a ve vzduchu. Tento rozdíl vytváří ionizaci, která se projevuje jako záře. Dochází k němu na vyvýšených místech; na lodích to byly zejména stožáry, které toto světlo přitahovaly.

Eliášův oheň se projevuje modrým nebo fialovým světélkováním objektu, kde dochází k vybití statické elektřiny. Je to vlastně forma plazmy, podobná té, která září v žárovkách. Dříve se mělo za to, že Eliášův oheň by mohl být nějakou formou kulového blesku, ale tyto názory jsou již překonané. Vědci sice podstatu kulového blesku neznají, ale o Eliášův oheň zcela jistě nejde.

Výjimečně lze pozorovat Eliášův oheň na letadlech, a to v situaci, kdy prolétají například sopečným prachem nebo jiným jemným prachem. Jeho zrnka se ve velké rychlosti třou o trup stroje, čímž opět dochází k výbojům statické elektřiny. Jde však o velmi řídký jev. Eliášův oheň je zřídka k vidění i na moři, protože vysokým stěžňům plachetních lodí už odzvonilo.

user-avatar

Tomáš Chalupa

4. 11. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu