válkaČeskoslovenskoobjevy

El Volcán: Umělá sopka ve tvaru pyramidy je prý největší záhadou v Peru

El Volcán: Umělá sopka ve tvaru pyramidy je prý největší záhadou v Peru
Zdroj: messagetoeagle.com

Zdálky vypadá El Volcán v údolí Nepeña na pobřeží Peru jako přírodní prvek v krajině. Ve skutečnosti je to však umělý vulkán – mohyla nebo pyramida postavená lidskýma rukama, s kráterem vyhloubeným na vrcholu. Archeologové se nyní snaží zjistit, k čemu tato tajemná struktura sloužila.

Yvonne Pokorná 3. července 2017

El Volcán má tvar kuželu, o průměru téměř 20 metrů. Na výšku měří přes deset metrů. Poprvé na něj archeologové narazili v 60. letech a označili ho tehdy za pouhý pahorek, na jehož vrcholu někdo vykopal jámu. Tým profesora Roberta Benfera z Univerzity v Missouri se však s tímto závěrem nespokojil a rozhodl se domnělý vulkán řádně prozkoumat. Při výkopových pracích ve vnitřním kráteru “sopky” objevili zhroucené schodiště, které vedlo pod vrstvu cihel z nepálené hlíny až k hliněné podlaze. Našli zde také ohniště s kousky uhlí a škeblemi. Radiokarbonovou analýzou byli schopni určit stáří spáleného organického materiálu. Zjistili, že poslední oheň tu hořel někdy mezi lety 1492 a 1602.

Vědci porovnávají vzhled pyramidy El Volcán (vpravo) se sopečným kuželem v údolí Andahua (vlevo).

Vědci porovnávají vzhled pyramidy El Volcán (vpravo) se sopečným kuželem v údolí Andahua (vlevo).

Benfer tvrdí, že toto časové rozpětí přináší významné sdělení. Během 16. století totiž došlo ke čtyřem úplným zatměním Slunce v krátké řadě po sobě – v roce 1521, 1538, 1539 a 1543. Něco takové se ovšem přihodí jen velmi zřídka. “Šance, že by se čtyři úplná zatmění Slunce objevila na jednom místě v takto krátkém časovém horizontu je méně než 0,0003,” prohlásil Benfer. Podle něj k tomu dochází jednou za 360 let. Obyvatelé této oblasti, zvaní Yungas, tak možná výskyt vzácného fenoménu chtěli oslavovat.

“Lidé ze severního a centrálního pobřeží, takzvaní Yungas, na rozdíl od pozdějších Inků vítali zatmění Slunce s radostí, nikoli se strachem,” uvedl vědec ve své studii.

Uvnitř "kráteru" se nacházely vrstvy cihel.

Uvnitř „kráteru“ se nacházely vrstvy cihel.

Kdy mohylu či pyramidu postavili, však není jisté. Je možné, že původní stavba je mnohem starší než ohniště, podle něhož archeologové nález datovali. Nedaleké archeologické naleziště v San Isidro bylo aktivní během takzvaného mladšího formativního období mezi roky 900 př. n.l. a 200 př. n.l. Účel stavby zůstává stále nejasný. Pokud měla připomínat sopku, je divné, že v okolí se nevyskytovaly žádné, které by stavbě mohly posloužit jako model, a také žádné podobné struktury nejsou nikde v Peru k nalezení.

“Mohlo to být pohřební místo nějaké velmi důležité osoby, protože v této oblasti víme o hluboko uložených hrobech, ale bez rozsáhlejších vykopávek je nemožné to ověřit,” poznamenal Benfer a dodal: “Ze všech archeologických nalezišť, která jsem zkoumal, je tohle nejtajemnější.”

Další články

Zavří­t reklamu