V reality show 10 000 BC, vysílané televizní stanicí Channel 5, si dvacet dobrovolníků mohlo na vlastní kůži vyzkoušet život uprostřed divočiny v mladší době kamenné.

V reality show 10 000 BC, vysílané televizní stanicí Channel 5, si dvacet dobrovolníků mohlo na vlastní kůži vyzkoušet život uprostřed divočiny v mladší době kamenné. | zdroj: broadcastnow.co.uk


Ekonomičtí migranti proudili do Evropy už v době ledové. Potvrzují to vykopávky v Bradgate Park

TÉMATA: archeologie | objevy | paleolit | mladší doba kamenná | migrace

user-avatar

Irena Gruberová

28. 10. 2015 | 13:00

V archeologickém nalezišti Bradgate Park v britském hrabství Leicestershire archeologové právě poodhalují roušku tajemství, jež téměř 15 tisíc let halila životy pravěkých lovců a sběračů, kteří na konci doby ledové migrovali do Evropy kvůli náhlým klimatickým změnám.

Dosavadní analýza na nalezišti v Bradgate Park ukázala, že se tu nachází hromada opracovaných nástrojů z pazourku. Správa parku proto pověřila archeology z Leicesterské univerzity, aby v místě provedli kompletní archeologický výzkum. Předpokládá se, že vynese na povrch tisíce dalších artefaktů včetně nástrojů, jako jsou hroty šípů, škrabky, nože a vrtáky. Průzkum by mohl zmapovat několik různých oblastí lidské aktivity, což by vědcům poskytlo vhled do dynamiky života na pravěkém tábořišti před 14 700 lety.

Vrták z pazourku

„Pro archeology zabývající se mladším paleolitem je Bradgate Park ekvivalentem Pompejí, neboť také uchovává záznam o lidské existenci ve stavu, v jakém se nacházela před tisíci lety,“ prohlásil hlavní průzkumník Lynden Cooper.

Lidé, kteří tyto stopy po sobě v Bradgate Park zanechali, byli podle Coopera členy malé skupiny kočovných lovců-sběračů, kteří opětovně osídlili severozápadní Evropu na konci poslední doby ledové, provázené rychlým nástupem teplejšího klimatu a růstem luční vegetace. Toto nové přírodní prostředí přilákalo hojné množství velkých obratlovců, jako třeba koně, červené jeleny, kteří patřili mezi nejvyhledávanější zvěř té doby.

„Oni znovu kolonizovali zemi, která byla asi na deset tisíc let opuštěna,“ poznamenal Cooper. „Byli to ekonomičtí migranti v období rapidních globálních klimatických změn, chcete-li,“ dodal.

Bradgate Park

Bradgate Park je místem mimořádného vědeckého zájmu pro svoji vzácnou geologii a velmi cenný, starobylý park s vřesovišti. Zároveň je zapsán na listině parků a zahrad zvláštního historického významu. Z obav před pokračující erozí prehistorického naleziště probíhají v areálu od října do prosince výzkumné a záchranné práce, jejichž výsledky budou zveřejněny v letech 2016 až 2017.

 

user-avatar

Irena Gruberová

28. 10. 2015 | 13:00

Zavří­t reklamu