válkaČeskoslovenskoobjevy

Egyptská civilizace vzešla z Atlantidy. Solónovi to prozradil kněz Sonchis ze Saje

Egyptská civilizace vzešla z Atlantidy. Solónovi to prozradil kněz Sonchis ze Saje
Zdroj: ancientpages.com

V roce 590 před naším letopočtem odtajnil jeden "velmi starý egyptský kněz", jménem Sonchis, nesmírně zajímavé informace o legendární Atlantidě. Popsal přesně polohu, podobu i historii této ztracené civilizace. To vše sdělil Solónovi, který byl řazen k sedmi největším mudrcům starověkého Řecka. O sto osmdesát let později byla historie Atlantidy zaznamenána v Platónových dialozích Timaios a Kritias.

Yvonne Pokorná 12. července 2017

Sonchis ze Saje byl staroegyptským knězem, jenž je ve starých řeckých spisech spojován s příběhem o Atlantidě. Zda byl skutečnou historickou postavou, nebylo nikdy potvrzeno a historici se na toto téma ve svých názorech liší.

Prvním, kdo se o Sonchisi ze Saje zmiňuje, byl slavný řecký filozof a matematik Platón. Ve svých dialozích, sepsaných v roce 360 před Kristem, píše o cestě řeckého básníka a zákonodárce Solóna do Egyptu. Ve městě Saje (Sau) se Solón setkal s kněžími bohyně Neit, která byla patronkou tohoto města, ležícího v západní nilské deltě. Podle Platóna tam Solón hovořil s jedním velmi starým knězem, kterého řečtí historici později identifikovali jako Sonchise ze Saje.

Solón (cca 630 př. n.l. – 560 př. n.l) byl slavný antický řecký básník a zákonodárce v Athénách.

Solón (cca 630 př. n.l. – 560 př. n.l) byl slavný antický řecký básník a zákonodárce v Athénách.

Sonchis Solónovi prý sdělil, že asi před 9000 lety se Athéňané dostali do střetu s mocnou Atlantidou. Tuto vysoce vyspělou starodávnou civilizaci pak zničila mohutná přírodní katastrofa. Kněz také uvedl, že příběh o této události je zaznamenán v jejich chrámu.

Jiný řecký filozof a historik Plútarchos, který rovněž osobně poznal Egypt, v Solónově životopisu napsal:

“Poblíž ústí Nilu, u břehů města Canopus, trávil nějaký čas studiem s Psenofisem z Heliopole a Sonchisem ze Sau, nejuznávanějším ze všech kněží, od kterého, jak Platón říká, se dozvěděl o příběhu Atlantidy a napsal o tom báseň, aby o tom zpravil Řeky.”

Mapa Atlantidy uprostřed Atlantiku. Mundus Subterraneus 1669, Athanasius Kircher.

Mapa Atlantidy uprostřed Atlantiku. Mundus Subterraneus 1669, Athanasius Kircher.

Pocházeli faraoni z Atlantidy?

Kým Sonchis ze Saje byl, je zahaleno tajemstvím. Jak a odkud získal znalosti o Atlantidě? Nejspíš patřil k následovníkům boha Hóra, takzvaným Šemsu-Hor. Šlo o kastu kněží, která podle staroegyptského kněze a historika Manetha Egyptu vládla po dynastii takzvaných bohů, polobohů a heroů v letech 5000 až 3450 před naším letopočtem. Opatrovali v tajnosti posvátné vědění a někdy se o nich mluví jako o příslušnících první tajné společnosti ve starověku. V Egyptě působili už v období zlatého věku původních božských králů a zůstali tu ještě dlouho po odchodu těchto vládnoucích bohů zpátky “na nebesa”.

Hor, latinsky Horus, je egyptský bůh, který bývá spojován se sluncem, světlem, ale také je nazýván bohem nebes. Nejčastěji bývá zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol.

Hor, latinsky Horus, je egyptský bůh, který bývá spojován se sluncem, světlem, ale také je nazýván bohem nebes. Nejčastěji bývá zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol.

Pokud tedy Sonchis ze Saje patřil k této kněžské kastě, můžeme předpokládat, že znalosti, které měl o Atlantidě, získal právě odtud. O spojitosti zániku Atlantidy s následovníky boha Hóra hovoří ve své knize “Starověký Egypt 39 000 let př. n.l.: Historie, technologie a filozofie civilizace X” alternativní historický badatel a spisovatel Edward Malkowski. Naznačuje v ní, že Šemsu-Hor mohli být těmi, kdo přežili kataklyzma, které ukončilo na planetě dobu ledovou. “Možná toto je esencí příběhu, který kněz ze Saje pověděl Solónovi,” píše Malkowski.

Faraonským dynastiím předcházely vlády takzvaných bohů, polobohů a kněžské kasty Šemsu-Hor, kteří byli následovníky boha Hóra.

Faraonským dynastiím předcházely vlády takzvaných bohů, polobohů a kněžské kasty Šemsu-Hor, kteří byli následovníky boha Hóra.

Pokud byl Sonchis ze Saje skutečnou historickou postavou a jeho sdělení o Atlantidě se zakládají na pravdě, pak by to mohlo znamenat, že staří egyptší bohové a další polobožské bytosti včetně Šemsu-Hor byli právě zachráněnými obyvateli zničené Atlantidy. Mohlo by to také vysvětlovat, proč otec egyptologie Manetho napsal, že všichni nám známí egyptští bohové “pocházejí ze Země” (aniž by specifikoval místo) a poté se stali nebešťany spojenými s hvězdami a planetami, na které se dostali.

Historie starověkého Egyptu je každopádně fascinující a plná tajemství. Všechny dochované záznamy ze starověku vedou člověka k údivu a zájmu o to, co se skutečně v dávné minulosti na naší planetě přihodilo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu