válkaČeskoslovenskoobjevy

Džamšídův pohár: Svatý grál starověké Persie poskytoval nesmrtelnost i nadpřirozené schopnosti

Džamšídův pohár: Svatý grál starověké Persie poskytoval nesmrtelnost i nadpřirozené schopnosti
Zdroj: wikipedia commons
+ 5 fotek+ 6 fotek

V perské mytologii lze najít příběhy o tajemném artefaktu, jenž připomíná nejslavnější číši všech dob – Svatý grál. Tomu z Persie se ovšem říká Džamšídův pohár, podle mýtického perského krále Džamšída, jenž jej vlastnil. Byl naplněný živou vodou a svému majiteli propůjčoval věštecké schopnosti.

Yvonne Pokorná 2. srpna 2019

Avesta, sbírka staroíránských posvátných spisů zoroastrického náboženství, vypráví o stovky let trvající vládě krále Jima, jehož nejvyšší bůh doba Ahura Mazda pověřil vládou na Zemi. Za jeho panování dobří lidé nikdy nestárli ani netrpěli nemocemi.

Jak šel čas, příběh o tomto avestánském hrdinovi se vyvíjel a ten se v perské mytologii stal známým pod jménem Džamšíd. Podle perského národního eposu Šáhnáme, sepsaném v 11. století, byl Džamšíd čtvrtým králem mýtické první dynastie íránských králů Pišdádovců. Lidstvu přinesl mnoho významných vynálezů, naučil je stavět domy z cihel, plachtit se na lodích po mořích, umět léčit, vyrábět parfémy, šperky nebo víno. Sám byl obdařen nadpřirozenými schopnostmi. Měl takovou moc, že lidé pod jeho vládou žili v míru a neznali nemoci či jiné útrapy.

Džamšíd disponoval jakýmsi magickým pohárem, který se skládal ze sedmi prstenců, byl naplněn elixírem nesmrtelnosti a dovoloval mu dívat se na celý vesmír. Šlo v něm údajně spatřit všech sedm nebes světa a rovněž umožňoval nahlížet do budoucnosti.

V Hrdinské legendě o Arslanovi je tento předmět popisován jako křišťálová koule a v Šáhnáme jako křišťálový glóbus, jenž byl klíčem k úspěchu a prosperitě perského impéria. Svými magickými vlastnostmi se podobá v evropském prostředí mnohem známějšímu, leč stejně neuchopitelnému Svatému grálu. Vzhledem k tomu, že mýtus o Džamšídově poháru pochází ze starší doby, mohl vznik legend o Svatém grálu značně ovlivnit.

Džamšídův pohár je stejně tajemný jako Svatý grál.

Džamšídův pohár je stejně tajemný jako Svatý grál.

Ačkoli oba mýty sdílejí jisté podobnosti, přesto se v lecčem liší. Džamšídův pohár patřil již zmíněnému perskému králi a sloužil spíš jako ukázka jeho mocnému vlivu a bohatství než k propagaci náboženství. Oproti tomu Svatý grál si udržoval svůj náboženský původ a význam. Jednou z nejrozšířenějších interpretací totiž je, že šlo o pohár, ze které údajně pil Ježíš Kristus při Poslední večeři a do nějž pak Josef z Arimatie zachytil vytékající krev ukřižovaného Krista.

Stejně jako různí badatelé, záhadologové a hledači pokladů po staletí zatím bezvýsledně pátrají po Svatém grálu, nepodařilo se dosud objevit ani Džamšídův pohár. Možná tajemství obou pohárů neleží někde ve vnějším světě, ale v neobjeveném vnitřním potenciálu dobrého člověka.

Neméně zajímavý je totiž osud samotného majitele poháru. Jima alis Džamšíd po několika staletích vlády naplněné mírem a prosperitou zpychl a začal zapomínat, že veškeré požehnání jeho království přichází od Boha. Chvástal se lidu, že jeho sláva, moc a všechen blahobyt pochází od něj samotného, vyžadoval božské pocty, jako by sám byl Stvořitelem. Tehdy jej farr (Duch svatý) opustil, lid proti němu začal reptat a nakonec i povstal. V nastalém zmatku byl prohlášen králem Zóhak, zaprodaný bohu zla Ahrimanovi.

Džamšíd prchal ze svého města přes celý svět, až jej nakonec Zóhak dopadl a brutálně zavraždil. A tak po sedmi stech letech skončil první člověk a první král, za jehož vlády nebylo chladu ani zimy, stáří, smrti či nemocí, a lidstvo se propadlo z výšin civilizace do temného věku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu