válkaČeskoslovenskoobjevy

Dvojníci z jiného světa: několik skutečných případů z historie

Dvojníci z jiného světa: několik skutečných případů z historie
Zdroj: birdz.sk
+ 7 fotek+ 8 fotek

Existuje někde na světě vaše přesná kopie? Může se lidská bytost objevit na dvou místech současně? Víra ve stínového dvojníka je stará jako lidstvo samo. Figuruje v mnoha starých kultech a mytologiích, je zaznamenána v řadě neuvěřitelných svědectví. A jak už to u paranormálních jevů často bývá, názory na to, co fenomén označovaný termínem doppelganger vlastně představuje, se různí.

tyrion 12. prosince 2015

Doppelganger je německý výraz, který v překladu znamená zdvojený chodec. V obecném smyslu označuje toho, kdo se někomu podobá svým vzhledem nebo chováním. V užším slova smyslu jde o paranormální jev, kdy člověk vidí přízrak sebe sama, což někdy bývá bráno jako špatné znamení a předzvěst blížící se smrti. Někdy mohou spatřit přízrak osoby jeho přátelé či rodinní příslušníci, ačkoli v tu dobu má dotyčný pobývat na úplně jiném místě. Tento stínový dvojník je k nerozeznání od svého skutečného protějšku a může s lidmi komunikovat stejně jako jeho reálné já, což může druhé dost zmást.

Odkud tajemné přízraky přicházejí?

Odkud tajemné přízraky přicházejí?

Případ učitelky Emilie Sagée

Jeden z nejzajímavějších případů doppelgangeru zaznamenal americký spisovatel Robert Dale, a to na základě vyprávění Julie von Güldenstubbe, která od roku 1845 navštěvovala exkluzivní dívčí školu Pensionat von Neuwelcke poblíž Wolmaru na území dnešního Lotyšska. Jednou z členek tamního učitelského sboru byla dvaatřicetiletá francouzská učitelka Emilie Sagée. Ačkoli po pracovní stránce s ní vedení školy mohlo být spokojeno, bylo nakonec nuceno ženu propustit. Po celé škole se o ní šuškalo, jaké divné věci se v jejích hodinách dějí, že má u sebe dvojníka, který se zjevuje přímo ve třídě před studenty. Když třeba psala na tabuli, dvojnice se objevila za jejími zády a přesně napodobovala každý její pohyb. Podobná příhoda se opakovala v jídelně, kde za učitelkou stálo její druhé já a dělalo ty stejné pohyby, jen bez příborů a nádobí. Jindy byla učitelka spatřena v části školy, kde se tou dobou neměla vůbec nacházet.

Dvojnice učitelky Emilie Sagée se zjevovala před žáky v hodině.

Dvojnice učitelky Emilie Sagée se zjevovala před žáky v hodině.

Vůbec nejfantastičtější událost se přihodila před zraky 42 studentek v hodinách šití. Přímo z lavic mohly pozorovat, jak Emilie Sagée zrovna sbírá na zahradě květiny, zatímco na ně ve třídě dohlížela jiná učitelka. Když odešla ze třídy, na její židli se objevila Emile Sagée. Jenže ta zároveň stále byla na zahradě a trhala dál květiny. Dvě dívky se odvážily přistoupit k přízraku a dotknout se jej, ale ucítily zvláštní odpor ve vzduchu, který jej obklopoval. Jedna ze studentek dokonce vykročila mezi židli a katedru a takříkajíc prošla stínovou učitelkou. Ta se ani nepohnula a nakonec zvolna zmizela.

Emile Sagée tvrdila, že svou dvojnici nikdy neviděla, ale v době, kdy se zjevila, se vždy cítila podivně vyčerpaná a zesláblá. Její pleť tou dobou i zvláštně pobledla.

Své dvojníky naopak na vlastní oči spatřily některé velmi známé postavy z historie.

Královna Alžběta I.

Anglická královna zažila šok, když uviděla své druhé já, jak si lehá do její postele. Krátce nato pak zemřela.

John Donne

Anglický básník, představitel metafyzické poezie, pobýval zrovna v Paříži, když se mu tam zjevil duch jeho manželky Anne s novorozencem v náručí. Anne byla tou dobou těhotná a její přízrak byl předzvěstí smutné události – brzy nato porodila mrtvé dítě.

Percy Bysshe Shelley

Jeden z nejvýznamnějších anglických romantických básníků zemřel předčasně, necelý měsíc před svými třicátými narozeninami. Shelley utonul na svém škuneru Don Juan při náhlé bouři během plavby z Livorna do Lerici. Asi měsíc před svou smrtí se Shelley své ženě Mary svěřil, že potkal na terase svého dvojníka. Byl k nerozeznání stejný a mlčky ukazoval prstem směrem k moři. Ve své básni Odpoutaný Prometheus píše Shelley o podsvětí, kde žijí stínové formy všech živých lidí.

Johann Wolfgang von Goethe

Jeden z největších německých básníků a dramatiků zaznamenal své setkání s vlastním dvojníkem v autobiografii Z mého života. Báseň i pravda (1808-1831). Jel tehdy na koni do Drusenheimu navštívit jistou Fredericu, když uviděl své druhé já, jak jede z druhé strany proti němu a má na sobě šaty, o kterých dlouho snil, ale nikdy si je nepořídil – šedé se zlatou ozdobou. O osm let později jel po té stejné cestě znovu navštívit tutéž ženu, a tehdy si uvědomil, že je shodou náhod oblečen úplně stejně jak tenkrát jeho vlastní přízrak. Spatřil tehdy obraz své budoucnosti?

Abraham Lincoln

Carl Sandburg uvádí v životopise Abraham Lincolna zvláštní příhodu, kterou údajně vypravoval sám Lincoln a již potvrdila i jeho manželka Mary Todd Lincolnová. Tu noc, když byl poprvé zvolen americkým prezidentem, se Lincoln vracel domů extrémně unavený. Když se podíval do zrcadla naproti v pokoji, uviděl dvojitý obraz sebe sama. Všiml si, že jeho druhé já je oproti němu bledší. Pak zmizelo. Lincoln se o tom zmínil své manželce a ta to považovala za znamení, že bude zvolen i napodruhé prezidentem. Smrtelnou bledost jeho dvojníka si pak vysvětlovala tím, že se nedočká konce svého druhého prezidentského období, což se i stalo, neboť jej v roce 1865 zastřelil atentátník.

Guy de Maupassant

Francouzský prozaik prohlašoval, že jej na konci života strašil jeho dvojník. Při jedné příležitosti, když vešel k němu do pokoje, se posadil na židli naproti němu a začal mu diktovat, co má psát. Spisovatel svůj zážitek popsal v povídce nazvané Lui (On).

Existuje mnoho dalších zajímavých příběhů o setkáních se svým druhým já, otázkou však je, jak si fenomén dvojníka vlastně vysvětlit. Psychiatři mají pro případy vidění sebe sama zvnějšku termín heautoskopie a většinou předpokládají, že jde o projev tělesné či duševní nemoci, nebo alespoň o příznak psychické lability. Fenomén dvojníka mohou podle nich vedle epilepsie vyvolat mnohé další nemoci mozku. Objevuje se například u progresivní paralýzy (syfilis), encefalitidy, ale nejčastěji se dává do souvislostí se schizofrenií.

Je doppelganger projevem choroby mozku, nebo paranormálních schopností?

Je doppelganger projevem choroby mozku, nebo paranormálních schopností?

Badatelé v oblasti záhad si tento fenomén vysvětlují nadpřirozenými schopnostmi některých jedinců zhmotňovat své já na jiném místě (takzvané bilokace) nebo astrálním cestováním, kdy vědomí opouští tělo.

Nejzajímavější teorií je ta, která vychází z nejnovějších výzkumů v oblasti kvantové fyziky. Předpokládá, že každý z nás má své kopie, multiverze sebe sama, v různých paralelních vesmírech. V těchto alternativních světech činíme odlišná rozhodnutí a zažíváme jiné zkušenosti, někde jsme už mrtvi a jinde se třeba teprve rodíme. Většinou o tom nevíme, protože naše druhá já se nalézají oddělená v jiných dimenzích, mohou se však mohou promítnout do našich snů i do chvilkových vizí.

Další články

Zavří­t reklamu