válkaČeskoslovenskoobjevy

Dům U Kaštanu: tady byla před 140 lety tajně založena ČSSD. Všichni hned byli zatčeni

Dům U Kaštanu: tady byla před 140 lety tajně založena ČSSD. Všichni hned byli zatčeni
Zdroj: kastan.unijazz.cz
+ 3 fotky+ 4 fotky

Dům u Kaštanu v Bělohorské ulici na Praze 6 se stal 7. dubna roku 1878 svědkem historické události. Muži angažovaní v dělnickém hnutí zde založili Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu. Šlo o konspirační akci, která se sice podařila, ale nakonec na základě udání byli všichni zakladatelé zatčeni a odsouzeni k trestu tuhého vězení v délce dvou až čtyř měsíců.

Václav Pokorný 6. dubna 2018

Budova domu U Kaštanu byla původně hostinec, který vznikl pravděpodobně současně s barokní obnovou Břevnovského kláštera. Tento zájezdní hostinec nacházející se tehdy v osadě Stará Tejnka stál při staré cestě, která vedla od Strahovské brány na západ Čech.

Po zbourání městských hradeb se zdejší zahradní restaurace stala velmi oblíbeným místem pro rodinné výlety, kde se také často konaly shromáždění a schůze různých organizací a spolků, jako byl například Sokol či hasiči. Jako konspirační místo si jej rovněž vyhlédli zakladatelé české sociální demokracie.

Právě zde se totiž 7. dubna roku 1878 konal tajný, ustavující sjezd Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku (jak se nová strana tehdy původně nazývala). Zúčastnilo se ho 15 delegátů v čele s dělnickými předáky Josefem Boleslavem Peckou a Ladislavem Zápotockým. Jednání byl přítomni i zástupci celorakouského vedení sociální demokracie Ferdinand Schwarz a František Nechvíle.

Zakladatelé ČSSD Ladislav Zápotocký a Josef Boleslav Pecka.

Zakladatelé ČSSD Ladislav Zápotocký a Josef Boleslav Pecka.

Nově ustavená českoslovanská sociální demokracie se stala součástí jednotné, internacionální sociálně demokratické strany v Rakousku. Členem kontrolní komise ve Vídni byl zvolen 28letý tkalcovský dělník Josef Hybeš. Program strany byl následně otištěn dne 15. 4. 1878 v měsíčníku „Organisace“. Dělničtí vůdcové Pecka i Zápotocký se stali placenými funkcionáři strany a redaktory dvou stranických časopisů – „Budoucnost“ a „Dělnické listy“.

Českou stranu sociálně demokratickou se tak podařilo založit, ale na základě udání byli účastníci sjezdu zatčeni. K zatčení dopomohla i neopatrnost či chlubivost J. B. Pecky, který navzdory předchozí domluvě pořídil a uschoval zápis z této události. Při čtvrté domovní prohlídce byl u něj v bytě tento zápis objeven. Na všechny účastníky pak byla podána žaloba u pražského trestního soudu.

Dům U Kaštanu

Dům U Kaštanu

Soudní přelíčení probíhalo ve dnech 24. až 25. ledna 1879 a zástupci monarchie v žalobě mimo jiné argumentovali tím, že demokracie, a obzvláště ta sociální, je velmi škodlivá. Všichni obžalovaní obdrželi trest v délce 2 až 4 měsíců.

Navzdory odsouzení zakládajících členů se tato strana od roku 1878 stala hlavní politickou představitelkou neprivilegovaných vrstev obyvatelstva Rakouska-Uherska. Dělníci a nádeníci již v roce 1890 představovali v monarchii 70 procent všech pracujících. Tehdy byla sociální demokracie skutečnou stranou dělnickou, na rozdíl od dnešních „dělnických“ stran, které s dělníky nemají téměř nic společného.

Budova a hostinec U kaštanu plnil dál svou normální funkci až do 50. let 20. století, kdy došlo k úpravě objektu podle projektu inženýra Václava Feigla. 7. dubna roku 1953 zde bylo otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí, ale již v roce 1962 bylo zrušeno. Dům se pak dostal pod správu kulturního domu v Praze 6. a stavba byla vyhlášena národní kulturní památkou. Dnes je objekt využíván jako Popmuzeum, kavárna a pro pořádání výtvarných kurzů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu