válkaČeskoslovenskoobjevy

Duchové sudetských Němců přilákali do Lukové návštěvníky z celého světa

+ 8 fotek+ 9 fotek

Vesnici hrozil zánik a místnímu kostelu naprostá zkáza. Teď se však z Lukové u Manětína stala globální turistická atrakce a navštěvované poutní místo. Turisty z celého světa sem vábí duchové sudetských Němců.

Irena Gruberová 16. února 2015

Připomíná to scénu z hororu. V dřevěných lavicích oprýskaného kostela sedí nehybně 32 bíle oděných postav. Do tváře jim není vidět, mají zahalené hlavy. Mlčky se modlí. Za tmy pak světélkují jak bludičky. Představují duchy sudetských Němců, kteří západočeskou vesnici Lukovou obývali, než je Češi z jejich rodné hroudy navždycky vyhnali.

Dnes ve vesnici žijí jen čtyři poslední obyvatelé a kostel sv. Jiří, který tu ve 14. století postavili a každou neděli pravidelně navštěvovali, byl od roku 1968 uzavřen veřejnosti. Tehdy při pohřbu spadl kus stropu a truchlící v přesvědčení, že jde o zlé znamení, vyběhli ven z kostela a rozloučení s mrtvou dokončili tam.

Kdo ví, jaký by byl osud zdejšího kostela, kdyby si jej v roce 2012 student umění Jakub Hadrava nevybral jako místo pro instalaci svých soch v rámci bakalářské práce. Sochy vytvořil na živých dobrovolnících, které obalil igelitem, překryl prostěradly a krajkami a zalil sádrou. Vzniklými odlitky osadil dosud prázdný prostor kostela, který chápe jako místo, kde se člověk setkává s Bohem – svým morálním učitelem a které je podle jeho názoru primárně určeno k pěstování dobra v lidech.

Interiér kostela je značně poškozený.

Interiér kostela je značně poškozený.

„Fakt, že tyto stavby nyní zejí prázdnotou a chátrají se promítá i do stavu dnešních lidí, kteří rovněž duševně chátrají a následně se rozpadají. Chtěl jsem na tuto problematiku upozornit a přimět náhodného pozorovatele zamyslet se nad tím, na jak významném místě právě stojí. Jakou roli toto místo hrálo v životě lidí ze starého světa a jakou roli by mohlo a nebo mělo hrát dnes? V neposlední řadě jsem se chtěl pokusit o navrácení určité posvátnosti tomuto prostoru, o kterou přišel nešetrným zacházením a hlavně nezájmem místních obyvatel,“ vysvětlil mladý student svoji ideu. Ani v nejmenším však netušil, jak obrovskou odezvu jeho práce vyvolá.

Do kostela odsouzeného k zapomnění začaly náhle proudit stovky návštěvníků nejen z Česka, ale i z celého světa, kteří se zajímali o to, jak kostelu pomoci. „Kostel duchů“ zaujal i některá zahraniční média a ta mu svými články dělala po světě reklamu. Z dobrovolného vstupného postupně vznikala sbírka, která dává kostelu naději, že se konečně dočká nezbytných oprav a že se snad jednou jeho lavice zaplní i živými věřícími.

Pokud chcete kostel navštívit, neváhejte kontaktovat jeho současného správce Petra Koukala na tel. čísle 606 169 636. Provede vás kostelem prakticky kdykoli, je možné si s ním domluvit i večerní prohlídky. Další informace o kostelu najdete zde.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu