válkaČeskoslovenskoobjevy

Vojáky natáčeli sjeté na LSD: lezli po stromech, motali se do šňůr, svíjeli se v křečích smíchu

Mnohé armády světa se v minulosti zabývaly využitím drog v boji, ať už k oslabení protivníkovy vůle bojovat, nebo k povzbuzení morálky vlastních vojáků. Jeden takový experiment podstoupila také četa britských mariňáků, na které aplikovalo velení drogu LSD.

Tomáš Chalupa 22. srpna 2014

Jak ukazuje následující krátký dokument z roku 1964, dopady drogy na psychiku elitních vojáků byly zdrcující. Četa námořní pěchoty měla provést běžné cvičení a proniknout do nepřítelem ovládaného lesa. Jeden z vojáků musel být z experimentu záhy stažen, protože se zcela přestal kontrolovat. Postupem času se však rozložila morálka všech členů jednotky. Muži zcela ztratili ostražitost a bojového ducha, chichotali se, nebyli schopni používat správně svou výzbroj, radisté se s polními radiostanicemi zamotávali kolem stromů a vrcholem bylo, když jeden z vojáků vylezl na strom, aby nakrmil ptáky. Poté velitel jednotky celou operaci vzdal s tím, že nemá vliv na své vojáky ani sám na sebe a zhroutil se za neustálého smíchu na zem. Z toho plyne jasný závěr: pokud by se podařilo nepřátelské jednotky dostat pod vliv LSD, vítězství nad nimi by bylo velmi snadné.

Další články

Zavří­t reklamu