válkaČeskoslovenskoobjevy

Divy starověkého Egypta jsou poprvé na výstavě. Na dně moře byly ukryté více než tisíc let!

Divy starověkého Egypta jsou poprvé na výstavě. Na dně moře byly ukryté více než tisíc let!
Zdroj: Getty Images
+ 8 fotek+ 9 fotek

Archeologické poklady z potopených staroegyptských měst Heracleionu a Canopu se poprvé vystavují v muzeu. Egypt je zcela mimořádně zapůjčil Britskému muzeu. Výstava nazvaná „Potopená města: Egyptský ztracený svět“ potrvá až do listopadu. K vidění je na tři sta vzácných památek včetně soch, zlatých šperků i kamenných stél popsaných hieroglyfy.

Irena Gruberová 25. května 2016

Heracleion a Canopus byly kdysi živými a kosmopolitními městy, postavenými na nestabilním podloží nilské delty někdy kolem 8. století před naším letopočtem. Později tato města prodělala různé přírodní katastrofy, aby je nakonec v 8. století našeho letopočtu zcela pohltilo moře.

Povědomí o existenci těchto zatopených měst zůstávalo jen díky starověkým klasickým textům a vzácným nápisům, které archeologové objevili. Trvalo však více než tisíc let, než se je Francku Goddiovi a jeho týmu podařilo v ústí řeky Nilu v roce 1996 objevit.

Potápěči vytahují z mořského dna kamennou stélu s vyrytými hieroglyfy.

Potápěči vytahují z mořského dna kamennou stélu s vyrytými hieroglyfy.

Města jsou pohřbená pod třímetrovou vrstvou naplaveniny. Téměř dvě desetiletí potápěči pracně vytahují z mořského dna vzácné artefakty, ilustrující krásy a slávu obou staroegyptských měst.

Město Heracleion, kromě toho, že bylo prominentním náboženským centrem, bylo i hlavním obchodním přístavem ve Středozemí, než jeho pozici zaujala Alexandrie. Archeologové tu objevili ruiny chrámu zasvěceného Amonovi a jeho synovi Heraklovi-Khonsu. Odkryli také gigantické sochy bohů, ptolemaiovských králů a jejich manželek, keramiku, šperky a mnoho potopených dřevěných lodí.

Magické setkání s faraonovou sochou v hlubinách moře.

Magické setkání s faraonovou sochou v hlubinách moře.

Canopus bylo město, o kterém se věřilo, že v něm bohyně Isis nalezla poslední část zničeného těla Osirise, kterého žárlivý Seth zavraždil, roztrhal a rozházel po celém Egyptě. Podle egyptské mytologie Isis úspěšně posbírala roztroušené kusy, uschovala je do vázy a tu uložila právě ve městě Canopu. Místo, kde leží stovky řecko-římských amfor, je svědectvím o čilé obchodní výměně mezi Egyptem a řecko-římskou civilizací.

Díky podvodnímu prostředí je velká část z vytažených artefaktů neuvěřitelně zachovalá. Většinu z nich je možné až do listopadu vidět v Britském muzeu. „Výstava představuje unikátní vhled do fascinující historické doby, během níž se Egypťané a Řekové spolu střetávali na březích Středomoří,“ řekl prezident Evropského institutu podvodní archeologie Franck Goddio.

Další články

Zavří­t reklamu