První pěší turistická trasa Klubu českých turistů vznikla 11. května 1889.

První pěší turistická trasa Klubu českých turistů vznikla 11. května 1889. | zdroj: traveldigest.cz


Div naší země: první značená turistická stezka vznikla mezi Štěchovickou a Slapskou přehradou

TÉMATA: turistika | turistické značky | turistické trasy | praha | štěchovice | turisté

user-avatar

Václav Pokorný

10. 05. 2019 | 11:00

Česko se za 130 let existence turistického značení stalo v této oblasti bezkonkurenčně světovou jedničkou. Čeští dobrovolníci vyznačili již 40 tisíc kilometrů turistických tras, což vzhledem k rozloze našeho území nemá ve světě obdoby. Vůbec první z nich vznikla mezi Štěchovicemi a Svatojánskými proudy již v roce 1889.

Značení pěších turistických tras má v českých zemích dlouholetou tradici. Jeho počátky jsou neodmyslitelně spojeny s Klubem českých turistů, který byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Krátce po jeho založení vznikaly první trasy, které postupně vytvořily hustou síť turistického značení.

Úplně první z nich vznikla  mezi Štěchovicemi u Prahy a legendárními Svatojánskými proudy 11. května roku 1889. Trasu tehdy vytyčilo označovací družstvo pod vedením architekta Vratislava Pasovského. Záhy po jejím vyznačení se tato trasa stala hojně navštěvovanou turistickou oblastí.

Výletníci se příjemnou procházkou dostali k Hornímu slapu Svatojánských proudů, který byl peřejí největší, zdaleka ne však jedinou. Asi o 100 metrů níž se nacházel tak zvaný Dolní slap a dál po řece do Štěchovic bylo ještě mnoho dalších skalisek a balvanů, tvořících peřeje.

U Svatojánských proudů vyčkávali na turisty místní mládenci a za menší poplatek je vozili na pramicích přes proudy zpátky do Štěchovic. Byla to romantická plavba, která zakončila příjemný celodenní výlet. Podobně můžete tuto trasu absolvovat i dnes, jenom Svatojánské proudy jsou už ukryté pod vodami Štěchovické přehrady, postavené ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století.

Původní délka této trasy měřila přibližně osm kilometrů. Dnes se dochovala pouze v poloviční délce. Na místě zachovalé části dnes stojí naučné panely popisující vznik trasy a další historická fakta.

Na konci roku 1889 dosáhla délka značených turistických tras 55,5 kilometrů, ale již o třicet let později v roce 1920 měřila 25 000 kilometrů.

Dnes je v České republice vyznačeno přes 44 tisíc kilometrů turistických tras, což je z pohledu rozlohy naší země světový unikát.

Systém turistického značení je jedinečný i v tom, že je stejný po celé republice. Podle Karla Markvarta, který má v Klubu českých turistů značení na starosti, je dokonce chráněný jako komunitární vzor v rámci Evropské unie.

„Máme na to certifikát od příslušné komise, která sídlí ve španělském Alicante. Pokud by chtěl někdo značit stejným způsobem, jaký máme my, musí nás požádat o sublicenci,“ uvedl pro Český rozhlas Markvart.

user-avatar

Václav Pokorný

10. 05. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu