Zombie apokalypsu lze přežít, ale je otázka, jak vlastně zase obnovit společnost.

Zombie apokalypsu lze přežít, ale je otázka, jak vlastně zase obnovit společnost. | zdroj: iflscience.com


Devět věcí nutných k tomu vybudovat civilizaci po zombie apokalypse

TÉMATA: teorie | apokalypsa | zombie | teorie přežití

user-avatar

Tomáš Chalupa

31. 03. 2020 | 12:00

Jde samozřejmě jen o hypotetickou situaci, ale kdo sledoval seriál Walking Dead, tak ví, že zombie apokalypsu přežije jen hrstka vyvolených. A právě ti pak budou muset obnovit celou lidskou civilizaci a také vyhubit zombie. Tady je devět zásadních věcí, které v takové situaci budou hrát největší roli.

Populace

Hlavní věcí jsou počty. Čím více lidí přežije, tím lépe. Ale musí se dostat do situace, kdy budou žít pohromadě a relativně v bezpečí. A pak se musí samozřejmě množit. Skupinka deseti dvaceti lidí nikdy společnost neobnoví, počty musí být vyšší. Je to důležité také proto, aby se shromáždilo co nejvíce lidí různých talentů a vědomostí. To vše zvyšuje šanci, že se podaří civilizaci nakonec obnovit.

Bezpečnost

Další zásadní věc, bez které se prostě nelze hnout z místa. Lidé musí mít bezpečné útočiště, které jim umožní věnovat se i něčemu jinému, než jen neustálému boji o život. Bezpečné dřevěné palisády, nebo lépe pořádně vysoké kamenné zdi obehnané ostnatým drátem by pro začátek mohly stačit. Síla opevnění může odradit i případné konkurenty z řad lidí a bude sloužit jako ukázka celkové vyspělosti daného sídla.

Voda a jídlo

Tady asi není co dodávat. Bez těchto dvou položek vše skončí samovolně samo a lidé zemřou hlady. Potravy musí být dostatek, musí být pestrá a její zdroje by měly být přímo v chráněné oblasti nebo jejím okolí. O potraviny se mohou svádět boje s těmi, kterým budou chybět, takže je potřeba je dobře zabezpečit. Jídlo a jeho pestrost opět svědčí o celkovém bohatství daného sídla a bude zvyšovat jeho atraktivitu pro nově příchozí.

Společné cíle

Tady už jsme u věcí, které jsou nad fundamentálním základem, přesto jsou stále velmi důležité. Mít společný cíl nebo spíše cíle je nezbytné, aby se společnost nerozpadla. Někdo chce expandovat, další by chtěl spíše vylepšovat opevnění a soustředit se na obranu. Tady ale rozpory zdaleka nekončí. Je cílem demokracie nebo autokracie, má rozhodovat rada osvícených nebo táborové hlasování? Společenství si dříve nebo později bude muset ujasnit spoustu věcí ohledně svých cílů a svého fungování a teprve pak bude schopné nastoupit cestu k jejich realizaci. Do té doby to bude jen klopotná improvizace bez dlouhodobější perspektivy.

Právo

Další věc, která se zdá okrajová, ale bez ní se nic dál nepohne. Každá hierarchizovaná společnost musí stanovit pravidla svého fungování a také vymyslet, co s těmi, kteří je poruší. Škála trestů, zákony, vynucovací aparát, to vše asi bude v situaci zombie apokalypsy mít spíše jednoduchou podobu. Tresty nesmí být likvidační, protože stále platí první předpoklad o co nejvyšší populaci. Není žádoucí nikoho vyhánět nebo zabíjet, na druhou stranu je nutné vynutit disciplínu. Na zákonech a trestech by se měli shodnout všichni lidé ve společenství. Jejich vynucování by měli mít na starosti předem určení lidé.

Dokumenty a udržení vědomostí

Jak se bude šířit vědění a vzdělanost. Jestliže třeba nebude v komunitě žádný chemik, nikdo nebude schopen rozeznat kyselinu sírovou od čpavku. Zapsat vědomosti, zajistit jejich sdílení, zaplňovat bílá místa ve vědomostech, to bude nikdy nekončící úkol. Ze začátku se nebude zdát tak důležitý, ale s přibývajícím časem bude jeho význam růst. A také by někdo měl uchovat vzpomínky na život před apokalypsou.

Zdravotnictví, obchod a výroba

Tři další položky představují vrchol pyramidy. Zdravotnická péče bude kruciální pro udržení růstu populace. Obchod a výroba stejně jako nové technologie budou potřeba pro rozvoj společenství a navázání kontaktů s okolím. Pokud budou fungovat obchodní cesty a bude co směňovat s okolními tábory či sídlišti, pak nebude hrozit hlad a podaří se také rozšiřovat vzdělanost. Vše se vrátí do úrovně, která bude spíše připomínat pozdní středověk, ale už to bude civilizovaná společnost. Ovšem nakonec bude někdo muset vymyslet, co udělat se všemi těmi zombíky kolem. To bude poslední, nejdůležitější úkol.

user-avatar

Tomáš Chalupa

31. 03. 2020 | 12:00

Zavří­t reklamu