válkaČeskoslovenskoobjevy

Děti s častým pobytem v přírodě mají lepší imunitu než děti z klasických školek

Děti s častým pobytem v přírodě mají lepší imunitu než děti z klasických školek
Zdroj: Unsplash

Pobyt v přírodě je prospěšný pro imunitu dětí. Ve své nejnovější studii se tím zabývali finští vědci.

Simona Knotkova 5. ledna 2022

Výzkum provedli vědci z Helsinské univerzity. Pro srovnávací studii vybrali deset odlišných městských školek pro 75 dětí ve věku tří až pěti let. Některé ze školek měly klasický dvůr s dlažbou, štěrkem a kameny, v jiných děti pravidelně trávily čas v přírodě. Čtyři zařízení prošla rekonstrukcí a zeleň v podobě trávníku či lesního porostu se nacházela přímo na jejich pozemku. Po dobu 28 dní si děti chodily každý den hrát ven. Badatelé následně zjišťovali rozmanitost jejich mikrobiomů.

Thumbnail # Mladí lidé ze znečištěných oblastí mají poškozené mozky podobně jako pacienti s Alzheimerem
Mohlo by Vás zajímat:

Mladí lidé ze znečištěných oblastí mají poškozené mozky podobně jako pacienti s Alzheimerem

Asi nepřekvapí, že nejlépe na tom byly děti ze školek, které byly v bezprostředním kontaktu se zelení. Skupiny ze zelených dvorků na tom byly skoro stejně dobře jako ty, které chodily do lesa. V jejich krvi byl zaznamenán nárůst T-lymfocytů, jež hrají důležitou roli v buněčné imunitě organismu. Zvýšila se také rozmanitost jejich mikrobiomu, která bývá považována za základ zdravého imunitního systému. Mimo jiné narostla produkce gammaproteobakterie, která přispívá imunitní obraně pokožky a snižuje obsah interleukinu-17A spojeného s autoimunitními chorobami a alergiemi.

„Výsledky této studie podporují biodiverzní hypotézu a koncept, že nízká biodiverzita v moderním životním prostředí může vést k nedostatečnému imunitnímu systému a následně zvýšit výskyt onemocnění,“ píší vědci ve své práci, která vyšla v říjnovém vydání Science Advances.

Thumbnail # Sociální izolace snižuje imunitu organismu a zvyšuje riziko zánětu
Mohlo by Vás zajímat:

Sociální izolace snižuje imunitu organismu a zvyšuje riziko zánětu

V budoucnu bude třeba provést další výzkumy, aby výsledky experimentu byly považovány za dostatečně relevantní. Není to ale poprvé, co vědci odhalili souvislost mezi častým pobytem venku se zdravím člověka.

„Pro děti by bylo nejlepší, kdyby si mohly hrát v kalužích a každé z nich by se prohrabalo organickou půdou. Abychom ovlivnili jejich mikrobiom, mohli bychom je brát pětkrát týdně do přírody,“ říká enviromentální ekolog Aki Sinkkonen. Dodává, že je samozřejmě třeba nezapomínat na platné očkování proti tetanu.

Další články

Zavří­t reklamu