válkaČeskoslovenskoobjevy

Děsivé svědectví z Madagaskaru: ženu sežral gigantický strom!

Děsivé svědectví z Madagaskaru: ženu sežral gigantický strom!
Zdroj: wikicommnos
+ 1 fotka+ 2 fotky

Kultovní komedii Adéla ještě nevečeřela zná v Česku snad úplně každý. Snímek o obří lidožravé rostlině byl samozřejmě jen výplodem bujné fantazie filmových tvůrců. Možná ale nebyli tak úplně mimo realitu. Mnohé totiž naznačuje, že podobná zelená obluda skutečně číhá na své oběti hluboko v lesích a houštinách exotického ostrova Madagaskar.

Crazy Eyes 17. května 2015

Až do roku 1875, než Darwin zveřejnil své dílo Hmyzožravé rostliny, se botanici zprávám o masožravých rostlinách jen vysmívali. Dnes už víme, že jich existuje na pět set druhů, jsou však malé a živí se pouze hmyzem. Největší z nich, takzvané láčkovky rostoucí na Borneu, mohou pohltit dokonce malé ještěrky, ptáky nebo hlodavce, zvíře větších rozměrů nebo člověka ale v žádném případě.

Přesto německý cestovatel Karl Liche přinesl první zprávu o ďábelské rostlině, kterou objevil na ostrově Madagaskar již v roce 1878. Tvrdil, že se mu podařilo proniknout na území trpasličího kmene Mkodo, seznámit se s jejich rituálními obřady a prohlédnout si lidožravý strom, který uctívali. Liche byl dokonce svědkem obřadu, při kterém byla stromu Tepe, jak jej kmen nazýval, obětována žena.

Domorodci ji prý přinutili oštěpy, aby se vyšplhala po kmeni do koruny a začala olizovat medovou tekutinu, která z něj vytékala. “Vtom strom ožil. Doposud ztuhlá chapadla stromu se pohnula a jedno po druhém se pomalu natáčelo ke křičící ženě. S brutální silou ji spoutala, vzápětí se pomalu, jako ramena jeřábu, začaly zvedat tuhé listy. Vytvořily jakýsi gigantický květ a tiše se sevřely kolem zmítající se oběti. Po chvíli začal stékat po kmeni pramínek červené tekutiny – směs krve a šťávy stromu,” napsal cestovatel v dopise svému příteli, který byl otištěn v několika novinách a odborných časopisech.

Licheho zpráva vzbudila velkou pozornost, ale žádný botanik ani cestovatel se lidožravý strom hledat nevydal, a postupně se na něj zapomnělo. Novou vlnu zájmu vzbudil až článek v amerických novinách American Weekly v roce 1920, který oprášil a poněkud zdramatizoval Licheho zprávu, a přidal k ní kreslený obrázek nahé domorodé ženy v objetí trnitých listů stromu.

To inspirovalo bývalého důstojníka britské armády L. Hearsta, aby se v roce 1935 na Madagaskar vydal. Ačkoliv domorodce z trpasličího kmene Mkodo, kteří by ho ke svému uctívanému stromu dovedli, na ostrově vůbec nenašel, nebyl tak zcela neúspěšný. Setkal se s černošským lovcem, který mu potvrdil, že „ďábelské stromy“ tam skutečně rostou a hluboko v lesích se dodnes tajně provozují náboženské obřady spojené s obětováním lidí. Povzbuzený Hearst strávil hledáním na ostrově čtyři měsíce a nakonec skutečně na velké masožravé rostliny narazil.

Uctívaný lidožravý strom před ním sice domorodci utajili, ale Hearst přivezl fotografie velikých láčkovek polykajících malé hlodavce a snímky jakýchsi neznámých stromů, pod nimiž ležely kostry větších zvířat. Vědci však jeho fotografie jako důkaz neuznali a podezírali jej z falzifikace. Proto se Hearst vydal do pralesů znovu, ale tentokrát se už nevrátil. Za tajemných okolností zahynul někde v místních neprobádaných lesích v jihovýchodní oblasti ostrova. Stal se kořistí stromu lidojedu? Kdo ví…

Pravda je taková, že hmatatelný důkaz o existenci stromů zabijáků ještě nikdy nikdo z hlubin Madagaskaru nepřivezl. Jedni v jeho existenci přesto nezlomně věří, druzí ji odmítají jako naprostý nesmysl. Do které skupiny se řadíte vy?

Další články

Zavří­t reklamu