válkaČeskoslovenskoobjevy

Desítky vojenských táborů objevených ve Španělsku svědčí o síle římské armády

Desítky vojenských táborů objevených ve Španělsku svědčí o síle římské armády
Zdroj: University of Exeter, volné dílo
+ 5 fotek+ 6 fotek

Rozsáhlá síť desítek římských vojenských táborů byla odhalena v hornaté oblasti na severu Španělska. Jsou výmluvným svědectvím o velikosti římské armády před 2000 lety, kdy římské impérium ovládlo Pyrenejský poloostrov.

Yvonne Pokorná 18. března 2021

V dnešním severním Španělsku (v římských dobách známém jako Hispania Ulterior) objevili archeologové 66 nových vojenských táborů, roztroušených po celém regionu. Vybudovaly je římské legie při dobývání Pyrenejského poloostrova před 2000 lety, a jak se ukázalo, zanechaly na životním prostředí takový otisk, že je lze odhalit i po tak dlouhé době. Vědcům k tomu napomohly online mapy, lidar a drony. „Identifikovali jsme tolik míst, protože jsme používali různé typy dálkového průzkumu Země,“ vysvětluje krajinný archeolog João Fonte, jenž se na výzkumu podílel.

Nálezy zahrnují širokou škálu od malých pevností o rozloze několika tisíc čtverečních stop až po velké opevněné areály o rozloze 15 hektarů. Přinášejí vysvětlení, proč Římané během 200letých bojů slavili vojenské úspěchy a ovládli celou tehdejší Hispánii. Velký počet vojáků soustředěných v těchto táborech umožnil zaútočit na místní obyvatele z různých směrů.

Thumbnail # Archeologové našli místo, kde Římané prorazili zeď, aby dobyli Jeruzalém
Mohlo by Vás zajímat:

Archeologové našli místo, kde Římané prorazili zeď, aby dobyli Jeruzalém

„Římská armáda zřídila tato dočasná sídla, když procházela nepřátelským územím nebo prováděla manévry kolem svých stálých základen,“ uvedl Fonte. Tábory byly strategicky rozmístěny tak, aby v nich vojáci mohli přečkat chladné zimní měsíce, aniž by opustili svá stanoviště.

Jedním z hlavních cílů krvavých bojů o ovládnutí Hispánie bylo získat přístup k přírodním zdrojům v této oblasti, jako je cín a zlato.

Římané vstoupili poprvé na půdu Pyrenejského poloostrova v roce 218 př. n. l. Od tohoto okamžiku zde po následujících 200 let vedli prakticky nepřetržitá válečná tažení nejprve proti Kartágincům a Iberům, později proti Keltiberům, Lusitánům, Baskům a různým keltským kmenům na severu. Podmanění Hispánie Římany bylo definitivně dokončeno až za římského císaře Augusta v roce 19 př. n. l.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu