válkaČeskoslovenskoobjevy

Deprese, paranoia, narcismus: 10 historických osobností, které trpěly duševní poruchou

Abraham Lincoln

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Šestnáctý prezident USA a vůdčí osoba Severu během americké občanské války byl v soukromí zasmušilý člověk se sebevražednými myšlenkami. Tehdy se tento stav poeticky označoval jako melancholie, dnešní medicína by u něj diagnostikovala nejspíše klinickou depresi. Jeho duševní kondice se zhoršila po smrti dvou synů. Jednou byl prý dokonce spatřen, jak bloumal po lese s pistolí v ruce. Chtěl následovat mrtvého přítele.

Stalin

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Generální tajemník Komunistické strany SSSR si na nuznou anamnézu nemohl stěžovat. Kromě fyzických potíží hojně podporovaných nezdravým životním stylem na tom nebyl dobře ani s duševní výbavou, což si v podstatě může odvodit každý s průměrnou znalostí historie. Narcistické chování, paranoia, krutost, pomstychtivost – to byly jen některé z jeho povahových charakteristik. Pravděpodobně také trpěl bipolární poruchou. Statisíce až miliony nevinných obětí, které za sebou zanechal, především v rámci takzvaných Velkých čistek, příkladně ukazují, co se může stát, když se vedení ujme duševně chorý jedinec.

Martin Luther King

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Na veřejnosti burcoval davy, v soukromí kazatel a bojovník za lidská práva Martin Luther King zažíval duševní muka. Jeho depresivní porucha ho ve věku dospívání dokonce dohnala ke dvěma pokusům o sebevraždu. Stejně jako neúprosně zápasil s vnějším nepřítelem, tak ale čelil i tomu vnitřnímu a odmítal pomoc odborníka.

Princezna Diana

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Psychických poruch nebyla ušetřena ani princezna Diana. Kvůli bulimii zvracela, trpěla na sebepoškozování a měla deprese. Její životopisci se dnes domnívají, že Diana byla obětí hraniční poruchy osobnosti.

Nero

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Nejznámější tyran starověkého Říma popravoval jako na běžícím pásu a neštítil se zavraždit ani vlastní matku a adoptivního bratra. Považoval se za božího služebníka a tuto „výsadu“ náležitě využíval. Byl to také on, kdo byl označován za hlavníka viníka velkého požáru v Římě. Jeho chování pravděpodobně posvětila narcistická a histriónská porucha osobnosti.

Marie I. Portugalská

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Portugalská panovnice si vysloužila přízvisko Šílená. Melancholii a náboženské bludy u ní nejspíše spustila metabolická nemoc. Nijak jí nepřidala ani smrt nejstaršího syna, kterého ve 27 letech zabily neštovice. V pozdější éře svého panování už nebyla schopná řádně se starat o svou zemi a svědkové vypovídali, jak bloudí palácem a vydává ze sebe skřeky.

Winston Churchill

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Černý pes. Tak své depresi údajně říkal britský premiér Winston Churchill. Útěchu nacházel v umění, konkrétně v malování obrazů. Pozadí a charakteristika Churchillových stavů však nejsou přesně známy, takže je někteří historici zpochybňují.

Commodus

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

V Nerových stopách šel také jeden z jeho následovníků Commodus. Také u něj bychom našli prvky narcistické a histriónské poruchy. Syn Marka Aurelia se pro změnu označoval za reinkarnaci Herkula a na svou počest přejmenoval Řím. Mezi jeho krutými kousky vyniká například ten, kdy nechal upálit svého sluhu za příliš studenou koupel.

Karel VI. Francouzský

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Stejnou přezdívku jako portugalská královna si vysloužil i Karel VI. Francouzský. Šílenství zdědil pravděpodobně po matce. Během jedné ataky málem zabil svého mladšího bratra. Po většinu života byl mimo realitu, což se velkou měrou podepsalo na vývoji stoleté války. Lid ho měl ale i přesto v oblibě.

Adolf Hitler

Foto: wikimedia.org

Foto: wikimedia.org

Ve výčtu duševně nemocných vládců a politiků nesmí chybět Adolf Hitler. Jako správný krutovládce a diktátor trpěl narcismem doplněným o hraniční poruchu. Historici však druhým dechem dodávají, že si byl dobře vědom svých rozhodnutí, a jeho činy proto nemůžeme přičítat na vrub mentální indispozici. Psychoanalytik Walter Charles Langer Hitlera popsal jako neurotického psychopata.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu