Delfíni jsou inteligentní a mají velké mozky, zato jim chybí ruce.

Delfíni jsou inteligentní a mají velké mozky, zato jim chybí ruce. | zdroj: atlasobscura.com


Delfíni jsou sociální díky velkému mozku, ovšem civilizaci nevytvoří

TÉMATA: delfíni | zvířata

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 11. 2017 | 12:00

Lidstvo by nebylo tam, kde dnes je, kdyby nebylo velkého mozku, který mají příslušníci rodu Homo sapiens v hlavě. Jenže třeba delfíni mají také velmi velký a vyvinutý mozek a podle vědců mají všechny předpoklady vytvořit rozvinutou společnost. Jenže se tak zřejmě nikdy nestane.

Vědci z Velké Británie shromáždili data o velikosti mozků sociálně žijících zvířat a porovnali je mezi sebou. Hodnotili schopnost společného lovu, sociální hry a komplexní vokalizaci a zjistili, že čím větší mozek k poměru k tělu, tím sociálnější chování se dá u takového druhu předpokládat. Živočichové s velkými mozky se také mnohem kvalitněji stravují a jsou schopni se adaptovat na nejrůznější ekologické podmínky. Komunikace a sociální chování je přitom předpoklad k vytvoření vyšších druhů společenstev.

Na vrcholu seznamu jsou delfíni, kteří mají velmi sociální vztahy a chování i propracovaný způsob komunikace. Zkrátka podle vědců mají všechny předpoklady, aby se stali jednou velmi rozvinutou civilizací. Ovšem zřejmě se tak reálně nikdy nestane, protože delfínům chybí končetiny, kterými by mohli přetvářet svět kolem sebe. A to je další nezbytný předpoklad pro vytvoření jakékoliv civilizace. V tomto směru mají mnohem lepší výchozí pozici primáti, ale ti už se do jednoho vysoce socializovaného a inteligentního druhu vyvinuli – jsme to my, lidé.

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 11. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu