Anna Lucemburská byla nejen krásná, ale i velmi laskavá a milující manželka.

Anna Lucemburská byla nejen krásná, ale i velmi laskavá a milující manželka. | zdroj: pinterest


Dcera Karla IV. okouzlila anglického krále svou dobrotou, ten kvůli ní málem přišel o trůn

TÉMATA: středověk | české královny | anglie

user-avatar

Markéta Oderská

12. 05. 2016 | 11:00

Karel IV. uměl výhodně oženit nejen sebe, ale zařídit výhodné sňatky i svým dětem. Své sedmé dítě, dceru Annu, dohodil anglickému králi, svatby se však bohužel již nedožil.

Anna byla jeho v pořadí sedmé dítě a první, které zplodil se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Pomořanskou. Už jako pětileté jí začal chystat budoucnost. Nejdříve ji zasnoubil se synem bavorského vévody, Albrechtem. Dělal si totiž zálusk na území bavorských Wittelsbachů. Po dvou letech jí však vybral vhodnějšího ženicha – teprve tříletého Fridricha z markrabství míšeňského.Ten se měl v budoucnu stát kurfiřtem, tedy volitelem císaře, což bylo pro Karla IV. důležité. Jenže i z těchto plánů nakonec sešlo a Karel IV. našel pro Annu ještě lepší partii – Richarda, syna anglického krále Eduarda III. Sňatek však místo něj dojednával jeho syn a nástupce Václav IV. Karel totiž v roce 1378 následkem zápalu plic zemřel. 

Romantický portrét Anny Lucemburské jako anglické královny

Anně bylo 15 let, když se na podzim roku 1381 vydala se svou početnou družinou do Anglie. Málem však do cíle nedorazila. Francie tehdy byla ve válce s Anglií, a tak dostat se přes francouzské území nebylo právě snadné ani bezpečné. Zastavila se tedy v Bruselu u svého strýce Václava Lucemburského, mladšího bratra Karla IV., který jí zajistil u francouzského krále glejt umožňující bezpečnou plavbu přes La Manche. Existovaly totiž obavy, že by Francouzi mohli zabránit spojenectví Anglie a Čech. Tahle svatba se jim jaksi nehodila. 

Jenom o vlásek, jakoby zázrakem, Anna unikla na moři prudké bouři, která následujícího dne zničila loď, na které se plavila. Bylo pár dní před Vánocemi a zhruba měsíc nato byla svatba. Za další dva dny byla Anna korunována anglickou královnou. 

Richard II. (1367–1400)

Richard II. byl o osm měsíců mladší než Anna a kronikáři ho líčí jako krásného, mimořádně inteligentního a statečného mladíka, byť trochu zženštilého. Měl totiž jemnou, bezvousou tvář a krásné plavé vlasy. Mladí manželé, kteří se až do svatby nikdy neviděli, v sobě brzy našli vzájemné zalíbení. Podle náhrobního nápisu i Anna byla „krásná tělem a její tvář byla jemná a půvabná“. Jenže to, čím anglického krále nejvíc okouzlila, byla její láskyplnost a dobrota. Richard svou manželku zahrnoval luxusními dary, věnoval jí několik hradů a také nezanedbatelný roční příjem. Také velkoryse toleroval to, jak si Anna vydržovala svou českou družinu, která s ní zůstala na anglickém královském dvoře –  k nevraživosti anglické šlechty. "Okusivše sladkosti země anglické a zapomenuvše vlastního kraje, nechtějí se domů vrátiti, hosté nestoudní a neradostní,“ spílal na adresu Čechů jeden místní kronikář. Někteří angličtí dvořané se navíc zakoukali do Anniných českých dvorních dam, od kterých se prý Angličanky naučily jejich vybranému, jemnému chování. Jistý šlechtic kvůli jedné méně urozené Češce hodlal dokonce zapudit svou urozenou manželku, což byl tehdy nevídaný skandál. Došlo to tak daleko, že proti králi Richardovi se v parlamentu zformovala opozice a hrozilo, že bude z trůnu sesazen. Anna v těchto těžkých dobách stála věrně při manželově boku, což jí Richard nikdy nezapomněl. Královnina družina však musela Anglii opustit. 

Anna Lucemburská a Richard II. Plantagenet

Anna si však nakonec získala i srdce samotných Angličanů. Když Richard upevnil svou moc, byla to ona, na jejíž přímluvu se svým odpůrcům nemstil. Její pověst "dobré královny" rok od roku rostla. "Spory usmiřovala, nesvorné uspokojovala, mírným přála a za zarmoucené prosila,“ pěli na ni chválu doboví kronikáři. Dvorní básník Geoffrey Chaucer, autor slavných Canterburských povídek, vylíčil ve své básni Annu v postavě thrácké královny Alkesty jako symbol dobroty a věrnosti.

Richard II. a jeho žena Anna Lucemburská (ilustrace náhrobku)

Královský pár se bohužel nedočkal žádného potomka. Anna podlehla ve věku 28 let morové epidemii, která zachvátila nejen Anglii, ale i celou Evropu. Richard se s její smrtí těžko smiřoval. Zámek Sheene, kde Anna zemřela, nechal zbourat. Byl agresivní vůči svému okolí. Milované ženě dal postavit ve Westminsteru monumentální hrobku, kam se po šesti letech nechal také pochovat. Náhrobek vyobrazoval oba manžele, jak se drží za ruce. Tato skutečnost dala vzniknout pověsti o jejich veliké lásce, protože to bylo v anglických dějinách poprvé, co byli královští manželé pochováni bok po boku… Když byl v roce 1871 hrob otevřen, zjistilo se, že mnoho Aninných kostí bylo ukradeno skze díru v rakvi. 

user-avatar

Markéta Oderská

12. 05. 2016 | 11:00

Zavří­t reklamu