válkaČeskoslovenskoobjevy

Dávný zapomenutý keltský kmen Anartů přesídlili Římané

Dávný zapomenutý keltský kmen Anartů přesídlili Římané
Zdroj: ancientpages.com

Anarti byl jeden z mnoha keltských kmenů, který zřejmě původně žil v oblasti dnešního Rumunska, částečně i Slovenska a možná dokonce i Polska. I oni sváděli neúspěšný boj s římskou říší.

Tomáš Chalupa 14. února 2020

Julius Caesar psal, že území Anartů leží na východní hranici Hercynského lesa. Ten je sám o sobě opředen záhadami, mluvil o něm už Aristoteles, také Plinius a další antičtí autoři. Hustý, temný a neproniknutelný, tak jej charakterizovali a někteří přidávali i další detaily. Třeba o tom, že les je plný hlubokých bažin nebo že v něm rostou gigantické duby. Les se jen hemžil jednorožci, podivnými tury zvanými auroch a dalšími mytickými zvířaty.

Les byl ohromný a z jedné strany prý hraničil s Dunajem, zatímco z druhé s Rýnem a na východě sahal až k Transylvánskému pohoří a Karpatům. Právě tam Anarti žili, pohybovali se někde ve východní části lesa. Dobové prameny ovšem říkají, že Anarti se na tomto území nevyskytovali dobrovolně. Nechal je tam přemístit právě Caesar za to, že se Anarti připojili k povstání, které proti němu vedl Marcus Aurelius. S jeho porážkou byli poraženi i Anarti a stihl je za to trest v podobě přesídlení do Dácie. Tam už ovšem žili Dákové, kteří nejsou považováni za Kelty. Zdá se, že Dákové a Anarti se promísili a většinoví Dákové je kulturně asimilovali. Anarti byli zřejmě identičtí také se společenstvími, jako je púchovská kultura nebo zemplínští Keltové na Slovensku. Dnes o nich víme jen málo, ale zdá se, že ve své době byli významným kmenem, který utvářel dějiny i u našich sousedů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu