Meče Vikingů i jejich předchůdců bývají vždy bohatě zdobené.

Meče Vikingů i jejich předchůdců bývají vždy bohatě zdobené. | zdroj: ancientpages.com


Dávný meč byl nalezen v prastaré hrobce v Uppsale

TÉMATA: meče | archeologie | nálezy | švédsko | vikingové

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 10. 2019 | 18:00

Unikátní meč zdobený ornamenty byl nalezen v neznámé hrobce z předvikingského období v Uppsale. Podle archeologů meč patřil vysoce postavenému urozenému muži, který měl velmi blízko ke královské rodině.

Meč je starý asi 1500 let. Meč i další artefakty jsou zachovalé a nádherné, ale archeology více zajímá samotná hrobka. „Záhada spočívá v tom, proč je hrobka zrovna na tomto místě. Nikde v okolí žádné podobné hroby nejsou,“ říká vedoucí vykopávek Anna Jakobssonová. V okolí Upsally jsou přitom nejrůznější prastaré posvátné hroby a chrámy. Muž ale leží poměrně daleko od nich a je tak otázka, proč nebyl pochován na některém z těchto pohřebišť. Vždy bylo zvykem pochovávat velmože a šlechtice do posvátné půdy, tady byl ale tento zvyk zřejmě porušen.

Další důležitou věcí je samotný meč. Je zdoben zlatými a stříbrnými dekoracemi se zvířecími motivy. Jeho cena je nedozírná a jeho krása úchvatná. „Pokud byl někdo pohřben společně se svým mečem, musel patřit do vnitřního kruhu královské rodiny,“ domnívá se Jakobssonová.

Meč není skutečná válečná zbraň, ale spíše ceremoniální předmět a statusový znak. V tehdejší společnosti bylo jen málo těch, kteří si mohli podobný meč dovolit. Meč jakožto symbol bohatství a moci měli i Vikingové, tento je ale starší, takže ukazuje na fakt, že i v předvikingském období už byla důležitost mečů pevně zakotvena.

Kromě meče byly v hrobě nalezeny také další artefakty. Například tam archeologové našli 50 slonovinových figurek na stolní hru, zlatý amulet nebo skleněný pohár. To vše jednoznačně vypovídalo o tom, že v hrobě leží někdo velmi významný a mocný. Ve vikingském období tyto tradice pokračovaly a rozvíjely se, kdy se při pohřbech velmožů nejen vkládaly do hrobů jejich cennosti, ale také se pálily dřevěné lodě, kterými se plavili po mořích.

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 10. 2019 | 18:00

Zavří­t reklamu