válkaČeskoslovenskoobjevy

Dávno potopená loď zřejmě „plula“ pod hladinou, její poloha překvapila odborníky

Dávno potopená loď zřejmě „plula“ pod hladinou, její poloha překvapila odborníky
Zdroj: youtube.com

Pod hladinou Michiganského jezera se nacházejí pozůstatky přibližně 20 vraků lodí. Většina z nich je přístupná pouze těm, kteří se chtějí potápět pod vlnami, několik jich však lze spatřit i z pobřeží. Jedna taková potopená loď se nedávno rozhodla, že už nechce zůstat na svém místě, a "vydala se" na nevídanou cestu.

Tomáš Chalupa 8. června 2021

Škuner City of Green Bay strávil dva roky na otevřeném oceánu, než se vrátil do oblasti Velkých jezer. Koncem září 1887 vyplul z Escanaby v Michiganu společně s dalším škunerem Havana, který vezl 675 tun železné rudy. Oba pluly do Chicaga, ale náhlá bouře způsobila, že City of Green Bay do cíle nedorazil. Ke katastrofě došlo večer 1. října 1887, kdy se zvedla prudká severozápadní vichřice, která s postupující nocí nepolevovala. Kapitán P. W. Costello se obával nejhoršího, a tak nechal pětičlennou posádku sestavit provizorní vor z žebříků a dalšího materiálu, než uvolnil kotvy a nechal škuner unášet dál po rozbouřené hladině.

Následujícího rána spatřili obyvatelé pobřeží South Haven v Michiganu nouzový signál, který vycházel z lodi, a kontaktovali úřady. Když na místo dorazil záchranný tým, zjistil, že se škuner pod tíhou nouze rozlomil ve středu lodi na dvě části. S každou vlnou se plavidlo dále lámalo a bylo smeteno. Dva stěžně se zřítily a stáhly s sebou tři členy posádky, které už nikdo nikdy nespatřil. Zbytek posádky se držel třetího, ale přes veškerou snahu záchranářů přežil jen jeden.

City of Green Bay našla na více než sto let místo odpočinku na dně u Deerlick Creek, který leží kousek od South Haven. V květnu 2021 se majitelka domu bydlící na břehu Michiganského jezera podívala z okna a všimla si něčeho, co vypadalo jako vrak lodi asi 50 stop od břehu. S vědomím, že se v nedalekém Deerlick Creek nachází City of Green Bay, kontaktovala Michiganské námořní muzeum, aby svůj objev ohlásila.

Ředitel muzea se s touto zprávou obrátil na Michiganskou asociaci pro výzkum vraků lodí (MSRA). Její ředitelka Valerie van Heestová a její kolega Craig Rich byli k nálezu skeptičtí, ale ze zvědavosti se vydali na průzkum přímo na místo. Na základě snímků pořízených dronem porovnali van Heestová a Rich nově objevený vrak se starými fotografiemi a nákresy City of Green Bay a došli k závěru, že škuner podnikl nevídanou plavbu.

Podle van Heesta byl pohyb škuneru pravděpodobně způsoben kombinací eroze a dalších přírodních vlivů. V předchozím roce byla hladina vody vyšší než obvykle, což přispělo k erozi podél východního pobřeží Michiganského jezera. Ta v kombinaci s bouří podobnou té z roku 1887 pravděpodobně koncem roku 2020 nebo začátkem roku 2021 loď posunula a uložilo na její současné místo.

Eroze je také příčinou toho, že City of Green Bay již není snadno přístupná veřejnosti. Popadané stromy a eroze podél pobřeží ztížily přístup k vraku po souši. K vraku se dá dostat jen za pomoci člunu. Úřady ale přesnou polohu vraku nechtějí zveřejnit, aby k němu nejezdili zvědavci.

 

Další články

Zavří­t reklamu