válkaČeskoslovenskoobjevy

Dávné město Akra je Atlantidou na Krymu

Dávné město Akra je Atlantidou na Krymu
Zdroj: ancientpages.com

Akra byla kdysi rušným městem s nádhernou architekturou a rušným obchodem. Jeho sláva sahala daleko, pak ale celé město skončilo pod hladinou moře. Stalo se to zhruba před 2000 lety.

Tomáš Chalupa 2. března 2019

Podmořští archeologové našli ruiny a pozůstatky tohoto kdysi bohatého města na dně Černého moře. Jde však stále o velmi málo probádanou lokalitu, a tak skrývá mnohá tajemství i možnosti nových objevů.

O Akře se zmiňují antičtí dějepisci jako třeba Strabón nebo Ptolemaios. Akra byla součástí Bosporské říše, státního útvaru, který se rozkládal na severním pobřeží Černého moře a který byl založen přibližně roku 480 před naším letopočtem. Vznikla na bázi aliance s několika řeckými městskými státy. Hlavním městem bylo Pantikapaion, dnešní Kerč. Tři století vládla říši dynastie Spartokidů.

Podmořské město Akra bylo objeveno v roce 1981. Tehdy jeden středoškolák jen tak chodil po břehu moře, když našel v písku asi 150 starých mincí. Nález přiměl odborníky, aby se vydali do moře hledat, co by mohlo být původem peněz, a našli celé podmořské město.

Ukrajinští potápěči i jejich ruští kolegové (i když dnes už zřejmě obě země na výzkumu Akry nespolupracují) objevili obranné zdi, dvě věže, zbytky několika domů a také množství mincí, amfor a dalších předmětů. V roce 2011 byl také nalezen v hloubce 4 kilometrů vrak dřevěného plavidla, jen několik kilometrů od Akry. Byl zpevněn mosaznými pláty a jeho trup měřil na délku třicet metrů.

Pro archeology je cenné, že na rozdíl od jiných podobných měst se Akra velmi dobře zachovala i pod mořem. Vlny a proudy v oblasti nebývají nijak vysoké, což zřejmě vedlo k tomu, že naleziště skýtá mnoho velmi cenných a dobře zachovaných předmětů i budov. Ovšem v roce 2013 byla Akra zpřístupněna také turistům, byť jen v omezené míře. Na vědce v oblasti čeká každopádně ještě mnoho práce.

Další články

Zavří­t reklamu