Dřevěné destičky obsahovaly informace o hledání elixíru nesmrtelnosti, které inicioval první čínský císař

Dřevěné destičky obsahovaly informace o hledání elixíru nesmrtelnosti, které inicioval první čínský císař | zdroj: ancientpages.com


Dávné dřevěné destičky ukazují, že první císař Číny hledal elixír nesmrtelnosti

TÉMATA: čína | archeologie | nálezy

user-avatar

Tomáš Chalupa

8. 01. 2018 | 08:00

Hledání elixíru nesmrtelnosti bylo velmi populární mezi čínskými vladaři. Podle archeologických nálezů s tím začal už první čínský císař Jing Čeng.

Císař Jing Čeng, který vládl v Číně v letech 221-207 před naším letopočtem, byl první vládce dynastie Čchin. Říši rozdělil na tzv. komandérie a okresy. Budoval silnice, zavedl jednotnou měnu, znaky písma a sjednotil míry objemu a hmotnosti. Za účelem obrany země před nájezdy severních kmenů vybudoval Velkou čínskou zeď.

Čeng nicméně vládl autoritativně, pomocí přísných zákonů, jejichž dodržování bylo nekompromisně vyžadováno. V zájmu upevnění jednoty říše, na radu svého prvního ministra Li S’a, zakázal soukromé držení historických a filozofických spisů. Sám ovšem žil velice rozmařile, nechal vybudovat přepychový císařský palác a už během svého života počal s výstavbou své hrobky. Celá výstavba zabrala téměř 40 let a ještě v době jeho smrti ještě nebyla zcela hotová.

Z období jeho vlády bylo nalezeno 36 000 rovných dřevěných destiček popsaných nejrůznějšími texty. Z nich vyplývá mimo jiné to, že Čeng nařídil celosvětové pátrání po elixíru nesmrtelnosti. Tyto dřevěné destičky byly objeveny v roce 2002 ve vesnici Li-jie v provincii Chu-nan. Ve zápiscích je zmiňována konkrétní vesnice Tu-siang, kde císařovi vyslanci elixír hledali, leč marně.

„Hledání elixíru nesmrtelnosti v takovém rozsahu vyžadovalo vysokou úroveň státní správy a také výkonné moci. Bylo to v dobách, kde byly možnosti cestování silně omezené,“ říká archeolog Čchan Čchung- lun.

Zápisky byly jinak věnovány mnoha různým oblastem – vojenství, politice, medicíně i kultury a ekonomiky.  Ze svitků vyplývá například to, že poznání v oblasti medicíny bylo už v té době na velmi vysoké úrovni. Obsahovaly totiž několik konkrétních receptů, které se pak používaly další stovky let. Právě zde jsou kořeny tradiční čínské medicíny, která je stále populárnější i dnes. Zajímavé je, že tehdejší doktoři mohli léčit teprve, když k tomu dostali souhlas úřadů, a postupy své léčby museli zapisovat do záznamů, které se archivovaly. To bylo na dané období velmi pokrokové opatření. Na druhou stranu je třeba dodat, že lékaři léčili hlavně příslušníky vyšších vrstev.

user-avatar

Tomáš Chalupa

8. 01. 2018 | 08:00

Zavří­t reklamu