Celkem sympatická paní, řeklo by se takhle od pohledu, ale ve skutečnosti to byla nelidská krvelačná zrůda.

Celkem sympatická paní, řeklo by se takhle od pohledu, ale ve skutečnosti to byla nelidská krvelačná zrůda. | zdroj: allthatisinteresting.com


Darja Saltykovová zabila přes stovku služebných jen pro legraci

TÉMATA: ženy | krimi | mučení | rusko | vraždy

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 03. 2020 | 21:00

My máme Čachtickou paní, Rusové mají Darju Saltykovovou. Bohatá aristokratka si libovala v krutém mučení svých sluhů, které většinou končilo jejich smrtí. Zabila takto 138 osob, a dlouho trvalo, než si pro ni přišla spravedlnost.

O zámku Saltykovové se mluvilo vždy jako o tajemném nebo prokletém. Kdo tam odešel pracovat, ten se nikdy nevrátil a zmizel beze stopy. Po nocích byl slyšet zoufalý křik, rány bičem a další hrůzné zvuky. Jenže v Rusku 18. století se jen málokdo staral o to, co se děje za zdmi mocných. A ještě méně bylo těch, co by chtěli podobné věci vyšetřovat. Zkazky o mučení tak obcházely kolem, aniž by z počátku kdokoliv něco udělal.

Saltykovová přitom odmala nepůsobila jako zrůda. V mládí to byla krásná mladá dáma navštěvující chrámy, která dávala na odiv svou zbožnost. Vzala si mladého urozeného šlechtice Gleba Saltykovova, bohatého, sečtělého kapitána carské gardy. Jenže ten velmi brzy zemřel a nechal po sobě šestadvacetiletou vdovu. Měla panství, prakticky nekonečné množství peněz a na 600 sluhů. A velmi se nudila, navíc se v ní probudily skryté běsy.

Libovala si v opravdu krutém zacházení. Polévala nebohé služebné vřící vodou, zavírala je v pokojích, kde je dlouhé hodiny bila, zpravidla je tím zabila, shazovala z vysokých schodů, pálila ohněm, nahé dávala na mráz, trhala jim uši, lámala kosti, … Zaměřovala se výhradně na mladé dívky kolem 12 let. Ty se naprosto nemohly bránit nejen fyzicky, ale i svým postavením. Byly ve všem podřízené své paní a neměly žádné zastání.

Její vztek se ještě zvýšil, když ji její milenec, hrabě Nikolaj Tujčev, dal košem a utekl za jinou ženou. Svým poddaným dala za úkol ho okamžitě zabít, což se ale nestalo, protože nebohé dívky Tujčevovi vše vyzradily.

Saltykovová dál vraždila a spravedlnost na ni byla krátká. Všechny stížnosti a žaloby od poddaných končily na jejím stole, ona pak rozhodla nejen o své vlastní nevině, ale potrestala i ty, kteří si dovolili stížnost poslat. Měla zastání v nejvyšších politických kruzích, navíc dokázala mnoho lidí podplatit. Její postavení bylo nedotknutelné, celkem 21 stížností na ni bylo vyřízeno v její prospěch. Ne tak ale dvacátádruhá.

Na trůně v té době seděla Kateřina Veliká, která zavedla mnoho reforem a mezi jiným se zaměřila i na postavení sluhů a poddaných. Zákonem zakázala jakékoliv násilí nebo kruté chování k těmto osobám ze strany šlechty. K carevně Kateřině se osobně dostali dva muži sloužící ve stáji Saltykovové. Ve své stížnosti uvedli, že Saltykovová postupně zabila všechny tři jejich manželky. Jakmile se jeden znovu oženil, Saltyková ženu usmrtila.

Následovalo dvouleté vyšetřování, při kterém byla Saltykovová nedobrovolně uvržena do cely v klášteře, odkud nesměla vycházet. Bylo to v podstatě vězení pro aristokraty. Proti Saltykovové svědčilo kompletně celé její služebnictvo a vyšetřování nade vši pochybnost prokázalo zabití 38 poddaných. Saltykovová byla vyhnána na Sibiř, umístěna na temnou samotku v podzemní cele, odkud mohla vycházet jen o svátcích na bohoslužbu. Trestu smrti unikla jen proto, že byl v roce 1754 zrušen.

Saltykovová žila ve své temné cele dalších 30 let, a přestože byla v temnotě a izolaci, vždy se chovala zpupně, nadávala a klela a ani náznakem neprojevila lítost nad svými činy. Ve vězení také porodila, otcem byl zřejmě kapitán stráže, osud dítěte je neznámý. Strašlivá stvůra nakonec zemřela až v roce 1801.

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 03. 2020 | 21:00

Zavří­t reklamu