válkaČeskoslovenskoobjevy

Nizozemci nutí ptáky zpívat, je z toho kontroverzní sport

Nizozemci nutí ptáky zpívat, je z toho kontroverzní sport
Zdroj: odditycentral.com

Vinkenzetting je název pro neobvyklý a značně kontroverzní sport, který pěstují někteří lidé v Nizozemsku. Sport spočívá v tom, že soutěžící sedí u dřevěné bedny, ve které je zavřený samec pěnkavy, a počítají, kolikrát zazpívá. Kdo v daném časovém úseku napočítá nejvíce, vyhrává.

Tomáš Chalupa 15. srpna 2020

Vypadá to zhruba tak, že podél cesty sedí v malých rozestupech na židličkách lidé většinou důchodového věku a zírají bez přestání na dřevěné klícky před sebou. Z klícek se ozývá ptačí zpěv, přesněji pěnkavy zpívají v krátkých trylkách, takže se počítají ty jednotlivé trylky. Počítá se na zvláštní dřevěnou tyč, která má na sobě čárky. Soutěžící si tak křídou označuje, kolik trylek slyšel. Někdy následují rychle po sobě, takže klasické zapisování čísel na papír by nefungovalo. Navíc dřevěná tyč k tomuto sportu prostě patří a nikoho by už nenapadlo dělat to jinak. Jak vidno, sport je to poklidný, pasivní, podle některých až dokonce nudný. A nejen to, mnohými je považován také za kontroverzní.

Počátky tohoto sportu nebo aktivity sahají do 16. století, kdy si takto krátili dlouhou chvíli vlámští obchodníci. V 19. století vinkenzetting upadl téměř v zapomnění, ale z nějakého důvodu se mu začalo dařit v moderní éře. V roce 2007 bylo registrovaných 13 000 sportovních chovatelů pěnkav, teď jich může být ještě víc. Jenže aby se vychoval pěvecký šampion, používají se různé metody, počínaje křížením přes nejrůznější „pěvěcké stimulanty“ v potravě až po intenzivní pouštění nahrávek pěnkav. Podle některých informací se používá také kontroverzní světelná stimulace.

Některé metody a techniky jsou zřejmě za hranou toho, co by se dalo nazvat jako přívětivé podmínky v zajetí. Aktivisté často napadají soutěžící, protože drží své ptáky v malých bednách. Vítěz soutěže dokáže průměrně udělat 1000 trylek za hodinu, což v přírodě rozhodně nenajdeme. Ptáci mají podle kritiků vymyté mozky a jejich život je velmi trudný. To vše kvůli bizarnímu sportu pro pár starců.

Objevil se také případ diskvalifikace šampiona, který vyhrál s počtem 1253 trylků, ovšem pak se ukázalo, že byl doslova nadopován ohromným množstvím testosteronu. Další vítěz měl ještě lepší čísla, ovšem když byla otevřena krabice, uvnitř byl jen zapnutý CD přehrávač. V historii jsou známy případy, kdy byli ptáci dokonce záměrně oslepováni, protože se věřilo, že tak budou zpívat ještě více. Zkrátka vinkenzetting je typ sportu, u kterého se nehýbete, trápíte nebohého ptáka a ve výsledku váš výkon vůbec nikoho nezajímá. Pokud by opět upadl do zapomnění stejně jako v 19. století, asi by se nic hrozného nestalo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu