Fotka, která nepotřebuje komentář | zdroj: Wikicommons


Daleko od rodiny a tak blízko smrti. Místo lásky šel druhé zabíjet

TÉMATA: druhá světová válka

Kdo ví, co se zrovna honilo hlavou německému vojákovi, když si prohlížel rodinné fotografie s portréty své manželky a dvou malých dětí. Válka však ubíjela v lidech lidskost a soucit. Jako příslušník 7. dobrovolnické horské divize SS Prinz Eugen bojoval tento voják proti partyzánům v Jugoslávii a spolupodílel se i na masakrech vůči civilnímu obyvatelstvu. V Norimberském procesu byly jednotky Waffen-SS pro válečné krutosti, jichž se dopouštěly, prohlášeny za zločineckou organizaci.

user-avatar

Ivanhoe

6. 08. 2014 | 07:30

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Ivanhoe

6. 08. 2014 | 07:30

Zavří­t reklamu