Původ šroubů byl pro vědce tajemstvím.

Původ šroubů byl pro vědce tajemstvím. | zdroj: messagetoeagle.com


Ďábelské spirály z Nebrasky: Byly záhadné šrouby skutečně dílem temných sil?

TÉMATA: usa | paleontologie

user-avatar

Simona Knotková

26. 01. 2018 | 17:30

Na konci 19. století učinili američtí paleontologové významný objev. V nehostinné krajině Nebrasky odhalili tajemné zkameněliny ve tvaru šroubů.

V roce 1894 se skupinka vědců vedená profesorem Erwinem Barbourem vypravila do Skalnatých hor. Cílem expedice bylo nalezení fosilií v takzvaných "badlands", krajinách s velmi suchým terénem a zemědělsky nevyužitelnou půdou. Hned po prvním dnu hledání muži zaznamenali úspěch.

Na území Sioux Country v Nebrasce nalezli velké zkamenělé spirály. Křemenité útvary tvořil velký šroub o velikosti až patnácti metrů a masivní kořen, který se větvil od dolního konce spirály. Udivovaly také svou matematicky přesnou pravidelností. Na ploše osmdesáti tisíc hektarů se v dalších letech vlivem počasí odhalilo miliony dalších takových útvarů. Některé z nich jsou dokonce až třicet milionů let staré. Jaký je jejich původ?

Jedna z vystavených spirál

To bylo dlouho předmětem sporu badatelů. Původním objevitelům fosilie připomínaly jakési "ďábelské spirály" a profesor Barbour jim proto dal latinský název Daemonelix. Temné síly či nevysvětlitelné nadpřirozené jevy byly ostatně nejčastějším vysvětlením v době, kdy věda ještě nebyla na tak vyspělé úrovní.

Někteří se snažili na celou problematiku dívat o něco logičtěji. Spirály podle nich mohly být třeba "zkamenělými vinnými révami". Jiní mínili, že se může jednat o fosilie obřích červů. Region byl dříve obydlen gigantickými ještěry, z nichž někteří dosahovali výšky až dvaceti sedmi metrů. Proč by se v lokalitě tedy nemohli vyskytovat i velcí červi? Nalezení skutečného tvůrce spirál bylo přímým opakem této teorie. Podle vědců za všechno mohl totiž někdo daleko menší – prehistorický bobr Palaeocastor.

Prehistorický bob Palaeocastor

Tvor žijící v oligocénu si pod zemí budoval nory a tunely ve tvaru spirál. Když z podzemních chodeb zmizel, tunely po nějaké době zkameněly. Ještě předtím je stačily prorůst kořeny stromů, což objasňuje i podobu ďáblových vrtul.

Fosilie jsou dnes k vidění v parku Fossil Beds National Monument v Nebrasce.

user-avatar

Simona Knotková

26. 01. 2018 | 17:30

Zavří­t reklamu