válkaČeskoslovenskoobjevy

Čtyři století staré dokumenty ukazují, že Japonci pěstovali opium pro medicínské účely

Čtyři století staré dokumenty ukazují, že Japonci pěstovali opium pro medicínské účely
Zdroj: ancientpages.com

Japonští archeologové objevili soubor dokumentů, které dokazují, že Tadakoši Hosokawa, pán ostrova Kjúšú ze 17. století, nařídil svým poddaným, aby pěstovali opium pro medicínské účely.

Tomáš Chalupa 25. dubna 2018

Za vším stála Hosokawova nespokojenost s opiem, které si nechal dovážet z Nagasaki. Tak to ostatně stojí v jednom z dokumentů, kde Hosokawa píše: „Jsem velmi nespokojen s opiem objednaným z Nagasaki, takže by se mělo vrátit.“ Hosokawa chtěl opium vyšší kvality, které mu zjevně dodavatelé z Nagasaki nebyli schopní poskytnout.

Vědci z univerzity Kumamoto věděli, že Hosokawa si mezi lety 1627–1630 objednával z Nagasaki víno. Že šlo také o opium, bylo pro ně novinkou. Víno do Japonska přinesli křesťanští misionáři a obchodníci. V Japonsku bylo víno ze Západu považováno za velmi vzácné a luxusní zboží.

Dováženo tedy bylo z Nagasaki také opium, které Hosokawovi lékaři používali jako sedativum, analgetikum, tlumič bolesti a také při hypnóze. Za produkci opia byl v Nagasaki zodpovědný jistý Taroemon, jak vyplývá z dokumentů. V nich se také píše, že Taroemon dokázal za podzim sklidit 1,27 kilogramů opia. Jak bylo zmíněno výše, Hosokawa nebyl s Taroemonovým opiem příliš spokojen a nařídil svým lidem, aby si začali pěstovat své vlastní. Jak byl v této aktivitě úspěšný, už dokumenty nic neříkají.

Hosokawa se postavil na stranu vlády ve velké rolnické vzpouře, k níž došlo na přelomu let 1637 a 1638 na poloostrově Šimabara na japonském ostrově Kjúšú a na přilehlém souostroví Amakusa. Důvody povstání byly jak sociální, tak náboženské, protože většina účastníků se hlásila ke katolické víře. Šógunát Tokugawa proti povstalcům vyslal armádu čítající 125 000 mužů. V roce 1638 byla dobyta a vypálena povstalecká pevnost a povstání skončilo porážkou. Výsledkem této porážky byly rozsáhlé změny ve vnitřní i zahraniční politice Japonska. Křesťanství bylo zakázáno pod trestem smrti a všichni cizinci s částečnou výjimkou Nizozemců byli vypovězeni ze země. Tím skončil také obchod se západním vínem, které se stalo ještě více nedostupným. Hosokawowi tak zbylo už jen opium, které si raději pěstoval sám.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu