válkaČeskoslovenskoobjevy

Colma – město, kde je mrtvých tisíckrát více než živých

Colma, malé tiché městečko v Kalifornii má 1700 obyvatel. Dalších 1,5 milionů mrtvých leží na zdejším hřbitově. Ne nadarmo je tedy Colma považována za město mrtvých.

Tomáš Chalupa 31. října 2016

V roce 1900 smrt obcházela San Franciscem. Do města se hrnuli prospektoři, obchodníci, lidé z celého světa do města zanášeli nejrůznější nemoci. Počet mrtvých výrazně rostl, což vedení města donutilo vybudovat 27 nových hřbitovů. Brzy se ukázalo, že tak velké množství hřbitovů městu nesvědčí. Nejen že představovaly vážné zdravotní riziko, ale navíc snižovaly cenu nemovitostí. Kdo by chtěl bydlet vedle hřbitova? Tak se město rozhodlo přesunout své mrtvé mimo katastr města. Jedním z míst, kam se mrtví přestěhovali, byla malá poklidná komunita Colma. Právě zde byla vybudována celá nová nekropolis, jak rozhodl arcibiskup Patrick Riordan.

Za celou dobu existence Colmy počet živých nikdy nepřevýšil počet mrtvých. Obec stále slouží jako jeden z hlavních hřbitovů pro San Francisco. Mezi podzemní obyvatele města přibyde každý den 75 nových mrtvol. Městu se proto dostalo mnoha nelichotivých přezdívek jako Město ticha, Město mrtvých nebo Město duší. Místní se tím však nenechávají rozhodit, právě naopak. Jsou si dobře vědomi, že smrt je to, co jejich město dělá výjimečným. I proto zní místní slogan: Je dobré být naživu v Colmě.

Další články

Zavří­t reklamu