UVB-76 vysílala své tajemné signály | zdroj: internet


Utajená ruská vysílačka vysilá přes třicet let záhadné šífry! Naposledy před ruskou invazí

TÉMATA: sovětský svaz | tajné služby | studená válka | rusko

Už přes třicet let vysílá tajemná ruská vysílačka UVB – 76 stále to samé. Přerušované bzučení, podle kterého se jí říká Bzučák, jen několikrát za celých třicet let nahradil lidský hlas. Dodnes se neví, co vysílačka vlastně vysílá.

user-avatar

Tomáš Chalupa

28. 08. 2014 | 13:45

Krátkovlnná vysílačka UVB-76 je opředena mnoha tajemstvími. Původně byla stanice umístěna v obci Povarovo, ale její nynější poloha je neznámá. Televizní štáb, který po vysílačce pátral, objevil v Povarovu opuštěnou vojenskou základnu, což by ukazovalo, že vysílačka má vojenské poslání.

Interiér opuštěné základny

O účelu vysílačky se dodnes vedou spekulace. Ty nabraly nový směr, když 23. srpna roku 2010 neznámý hlas přečetl do éteru směs čísel a slov: UVB-76, UVB-76 - 93 882 naimina 74 14 35 74 - 9 3 8 8 2 Nikolaj, Anna, Ivan, Michail, Ivan, Nikolaj, Anna, 7, 4, 1, 4, 3 , 5, 7, 4. Nikdo dodnes neví, co má šifra nebo sdělení znamenat. Někteří lidé nicméně tvrdí, že se jim kód podařilo vyluštit. Podle nich udává souřadnice do Barentsova moře, kde prý Rusko hodlá testovat protiletecké střely. Podle jiných teorií je signál vlastně jakýmsi potvrzením, že lidé nebo systémy u vysílače jsou stále aktivní. Pokud by přestali vysílat, znamená to, že se s nimi něco stalo (podobný systém se využívá u strojvůdců lokomotiv). Mohou to být posádky u ruských zařízení k odpalování jaderných raket. Další teorie tvrdí, že to jsou kódy určené ruským agentům po celém světě a samozřejmě se najdou i tací, kteřé v tom vidí komunikaci s mimozemšťany.

Interiér budovy

Kromě bzučení a kódů byly několikrát ve vysílání slyšet i hlasy, které zjevně neúmyslně mluvily poblíž zapnutého mikrofonu. Slyšet bylo šoupání nábytkem a věty jako: „Nemám generátor. Tyto věci jsou z hardwarové místnosti.“ To by zřejmě znamenalo, že bzučák je zapnutý „naživo“ u mikrofonu v nějaké místnosti. Bylo slyšet také odpočítávání od devíti do jedné, tentokrát ženským hlasem. A na 38 vteřin přerušilo vysílání také pasáž z Labutího jezera od Čajkovského. Údajně do éteru unikla dokonce část jakéhosi telefonního hovoru mezi ruskými důstojníky. 

Interiér základny

Poslední  doposud zaznamenané kódy vyslala vysílačka 24 hodin po obsazení Krymu ruskými vojsky. Do éteru letělo poslední hlášení  "T-E-R-R-A-K-O-T-A. Michail Dimitri Žeňa Boris. Michail Dmitri Žeňa Boris. 81 26 T-E-R-R-A-K-O-T-A." Co toto vysílání znamenalo, dodnes nikdo neví.

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Tomáš Chalupa

28. 08. 2014 | 13:45

Zavří­t reklamu