válkaČeskoslovenskoobjevy

Co stojí za krádeží Pražského Jezulátka? Sexuální neukojenost, nebo alkohol?

Co stojí za krádeží Pražského Jezulátka? Sexuální neukojenost, nebo alkohol?
Zdroj: wikipedia commons

V noci na 1. srpna 1961 byly z kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1 ukradeny různé liturgické předměty, mezi nimi i světově proslulá soška Pražského Jezulátka se šatičkami a všemi šperky a cennostmi. Záhadná krádež nebyla nikdy spolehlivě objasněna. Hlavním podezřelým zůstává kostelník Pavel Gallo.

Václav Pokorný 17. září 2017

V ten den jen prázdná láhev od mešního vína připomněla pražskému Maigretovi – majoru Jaroslavu Zahrádkovi a nadporučíku Josefu Hyrmanovi místo, kde ještě včera stála v plné nádheře soška Pražského Jezulátka.

Hlavní svědek, Pavel Gallo, který v kostele pracoval jako kostelník skoro 20 let, vypověděl, že viděl tu noc dva muže. Jeden z nich ho měl omráčit velkou svící ze sakristie. Gallo ale neměl na hlavě modřinu ani bouli.

Kostelník si později vzpomněl, že ho zloději s nožem za jeho zády zatáhli do sakristie, kde ho donutili pít mešní víno. Mluvili prý podivnou slovansko-německou řečí.

Pavel Gallo

Pavel Gallo

Pes dokázal vysledovat stopy pachatelů zahradou až do stráně, odtud pak ještě přes zídku do petřínských sadů. Tam ale stopu ztratil. Podle ohledání kostela došli kriminalisté k závěru, že pachatelé museli místo činu dobře znát. Ani zámky u kostela a dvora nebyly porušeny, poškozený byl jen zámek na dveřích u schodiště k zadnímu traktu.

Pachatele zločinu dala policie hledat i prostřednictvím tisku. Na jejich oznámení v novinách odpověděla doktorka Zajícová. Policistům sdělila, že sošku Jezulátka měla doma, ale bez šatiček a korunky ji vůbec nepoznala. Dva dny před tím si sošku u ní schoval její pacient Pavel Gallo. Ten podle Zajícové po zazvonění rozrazil dveře a s taškou v ruce pádil do ložnice, kde z ručníku vymotal malou sošku. Uložil ji do postele jako děťátko a přikryl ji. Zajícová dále uvedla, že kostelník byl velmi cítit vínem a značně rozrušený.

Vlevo pohled na Pražské Jezulátko bez šatů (poškozené prsty levé ruky). Vpravo fotografie Pražského Jezulátka v původním stavu. Foto: Muzeum policie ČR

Vlevo pohled na Pražské Jezulátko bez šatů (poškozené prsty levé ruky). Vpravo fotografie Pražského Jezulátka v původním stavu. Foto: Muzeum policie ČR

Kriminalisté později v Gallově bytě našli i chybějící šatičky. Gallo potvrdil, že Jezulátko svlékl, aby zloděje přesvědčil, že vosková figurka sama o sobě hodnotu nemá. Sošku pak v opilosti ukryl. Jeho další výpovědi byly čím dál více matoucí.

Návrh na obžalobu proti Pavlu Gallovi pro trestný čin krádeže podle § 193 trestního zákona byl podán v říjnu roku 1961. Po zvážení všech okolností byl zproštěn obžaloby. V odůvodnění zproštění obžaloby se píše: „I když proti obviněnému svědčí řada podezřelých okolností, nebyly shromážděny dostatečné důkazy, aby mohl být postaven před soud. Pokud budou dosud nezjištění pachatelé dopadeni, bude znovu zvážena možnost obnovy trestního stíhání.“

Viněta mešního vína ze sakristie

Viněta mešního vína ze sakristie

Podle pátera Horkého, administrátora kostela Panny Marie Vítězné v Praze, byl Pavel Gallo velmi pečlivý člověk a oddaný katolík, který se nestýkal s rodinou ani s přáteli. Věřícím v kostele ochotně vyprávěl historii Jezulátka a snažil se jeho kult rozšířit. Pro Jezulátko vyrobil i náhradní převozní skřínku. Kopie prodával také do dalších kostelů, hlavně na Moravu a na Slovensko. Na sošce velmi lpěl.

Soška pochází ze Španělska, kde byla vyrobena zřejmě kolem poloviny 16. století. Legenda vypráví, že se Ježíš ve své dětské podobě zázračně ukázal jistému mnichovi, který na základě jeho podoby tuto sošku vymodeloval.

Soška pochází ze Španělska, kde byla vyrobena zřejmě kolem poloviny 16. století. Legenda vypráví, že se Ježíš ve své dětské podobě zázračně ukázal jistému mnichovi, který na základě jeho podoby tuto sošku vymodeloval.

Podle přivolaného psychologa Hyhlíka se v důsledku nedostatečného pohlavního ukájení Gallova myšlenková sféra zaměřila právě na kult Jezulátka a na něm se vyžívala…

Co bylo pravou příčinou jednaní a myšlenkových pochodů kostelníka Galla, zůstává stále záhadou. Zda v tom sehrál roli alkohol, či podivná sexuální úchylka, je tématem k zamyšlení a k případnému novému šetření.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu