válkaČeskoslovenskoobjevy

Co spatřil Konstantin před vítěznou bitvou u Milvijského mostu: nebeské znamení, nebo meteor?

Co spatřil Konstantin před vítěznou bitvou u Milvijského mostu: nebeské znamení, nebo meteor?
Zdroj: amusingplanet.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Po dvě staletí bylo křesťanství v Římské říši nekompromisně potlačováno. Křesťané byli zatýkáni, mučeni, ponižováni; duchovní literatura pálena a církevní architektura nemilosrdně ničena. Perzekuce věřících ustaly, až když se k vládě dostal císař Konstantin, který religiózně prozřel, když byl svědkem nadpřirozeného úkazu.

Marta Šindlauerová 16. června 2020

Na rozdíl od svých předchůdců byl Konstantin velkým podporovatelem církve a dokázal to například tím, že po celé zemi nechal postavit baziliky, rozšířil duchovním představitelům pravomoce, obdařil církev finančními prostředky a všem, komu byl z náboženských důvodů odebrán majetek, jej vrátil. Co bylo ale pro Konstantina impulsem, aby začal podnikat takovéto radikální kroky? Někteří historici a teologové uvažují o tom, že Konstantina mohla k víře přivést jeho matka. Valná většina odborníků je ovšem přesvědčena, že na Konstantina měla největší vliv jistá událost, která se stala roku 312 těsně před bitvou u Milvijského mostu. V této bitvě se Konstantin utkal s Maxentiem, dalším římským císařem, a díky suverénnímu vítězství se první jmenovaný nakonec stal jediným vládcem Římské říše.

Eusebius, jeden z nejstarších církevních historiků, onu záhadnou událost popisuje takto: „Zatímco se (Konstantin) před bitvou modlil, zjevilo se mu okolo poledne z nebe překrásné znamení: světelný kříž, přímo nad sluncem, s nápisem ‚v tomto znamení zvítězíš‘. Ohromen zůstal nejen sám císař, ale i celá jeho armáda“. Konstantin si samozřejmě nebyl vůbec jistý tím, co viděl, ovšem hned v noci měl sen, ve kterém mu Ježíš vysvětlil, že by měl použít ono znamení proti svým nepřátelům. Vladař tedy poručil svému vojsku, aby si na štíty namalovali kříže. A hle – Konstantinova armáda skutečně bitvu vyhrála a císař přisuzoval vítězství Ježíši, o kterém byl panovník přesvědčen, že mu pomohl.

Ale co bylo tedy oním nebeským úkazem, který měl na císaře takový vliv? Geologové považují za vysoce pravděpodobné, že Konstantin ve skutečnosti viděl meteor – obrovskou ohnivou kouli o síle jedné kilotuny (což se rovná malé atomové bombě), která dopadla na zem a mohla způsobit „hřib“, který by potenciálně mohl vzdáleně připomínat něco na způsob kříže, nebo tak to alespoň viděl Konstantin. Na místě dopadu se pak objevil malý a kulatý kráter Sirente v centrální Itálii, jehož vznik se i geologicky datuje do stejné chvíle, kdy Konstantin spatřil nebeské znamení. Také další historické prameny nahrávají variantě meteoru – zhruba v téže době byla totiž zničehonic opuštěna vesnice poblíž, a legenda praví, že se tehdy na obloze objevila nová, oslnivá hvězda, která sálala intenzivní teplo a měla ničivé důsledky.

Další články

Zavří­t reklamu