válkaČeskoslovenskoobjevy

Co skrývá tajemný hrad Sovinec? Duchy, mrtvoly, podzemní chodby i nacistický poklad

Co skrývá tajemný hrad Sovinec? Duchy, mrtvoly, podzemní chodby i nacistický poklad
Zdroj: Internet

Málokterý český hrad je opředen takovým množstvím záhad a tajemných historek jako Sovinec v Nízkém Jeseníku. Pravdou je, že od svého založení v roce 1333 pevností prošly snad celé české dějiny, ale ta nejtemnější kapitola hradu byla napsána až za druhé světového války, kdy tu sídlily jednotky SS.

Markéta Oderská 10. listopadu 2014
Hrad založili před rokem 1333 bratři Vok a Pavel ze Sovince. Název Sovinec mu dali podle velkého výskytu sov v okolí.

Hrad založili před rokem 1333 bratři Vok a Pavel ze Sovince. Název Sovinec mu dali podle velkého výskytu sov v okolí.

Podle některých návštěvníků i zdejšího kastelána se na hradě Sovinci odehrávají podivné věci. Z prázdných místností hradu se tu a tam rozléhají nevysvětlitelné zvuky, objevuje se tu bílá či černě oděná paní nebo šedý skřítek. Nejčastěji se tyto fenomény zjevují na pátém hradním nádvoří, kde údajně mnozí turisté zažívají nepříjemné pocity.

Páté nádvoří

Páté nádvoří

Tajemné je však i podzemí hradu, kde se má skrývat poklad nesmírné ceny, sbírka archivních vín a tajné německé archivy. Aby toho nebylo málo, tak na úbočí kopce, na němž hrad stojí, má být někde pod skálou pochována ve stříbrné rakvi „soví princezna“. Během průzkumů, které tu byly prováděny, však dosud nic z toho nebylo nalezeno. Zato se na třetím nádvoří v jedné z budov ze 17. století našly kostry 16leté dívky a 60letého starce, které byly zazděny do stěny pod oknem. Pravděpodobně zemřeli násilnou smrtí. Lidí, kterých na hradě i v jeho okolí během několika staletí zahynulo, bylo však mnohem víc, a jejich utrpení se zřejmě vepsalo do zdí hradu.

Vstupní brána

Vstupní brána

Husitské války se hradu sice vyhnuly, neboť tu sídlily příznivci kalicha, ale zato jej obléhala během třicetileté války jak dánská, tak i švédská vojska. Tou dobou již patřil hrad Řádu německých rytířů, kteří jej přebudovali v dokonalou pevnost. Švédi pod vedením generála Torstensona ji ale nakonec dobyli a vyplenili. Nic nepomohly tajné chodby, které vedly v podzemí hradu. Tudy byli vysíláni poslové na průzkum, tudy také proudily zásoby jídla z nedaleké Dlouhé Loučky. Švédi sice z hladu jedli i vlastní koně, ale hradní posádku nakonec přemohli. Zvláštní je, že se v okolí hradu dosud nikde nenašel hromadný hrob švédských vojáků, kterých tu prý zemřelo okolo osmi set. Spekuluje se, že mohou být pohřbeni právě někde v podzemí hradu.

Rekonstrukce obléhání hradu Sovince za třicetileté války

Rekonstrukce obléhání hradu Sovince za třicetileté války

Řád po třicetileté válce hrad opravil a obnovil i jeho opevnění, ale ten roli vojenské pevnosti přestal hrát. Místo toho sloužil jako letní sídlo Řádu a současně i řádové muzeum s převážně vojenskými sbírkami, lapidáriem a knihovnou čítající okolo 20 000 svazků. To vše po zrušení Řádu nacisty a zabrání Sudet zkonfiskovala v roce 1938 Třetí říše.

Hrad je dnes v péči státu

Hrad je dnes v péči státu

Wehrmacht v roce 1940 na hradě zřídil pobočku zajateckého tábora OFLAG a věznil zde hlavně zajaté francouzské důstojníky. Z jejich dochovaných dopisů a deníků se můžeme dozvědět, že si na Sovinci až tak špatně nežili. Sice se museli tísnit po 18 mužích na pokoji, ale jídla měli dostatek, zimou rovněž netrpěli a dokonce pod dohledem eskorty chodili dvakrát týdně na procházky a sem tam také navštívili kostel a kino v Dolní Loučce. To jim však nacisté zatrhli poté, co z tábora uprchl generál Henri Giraud. Ovšem nejtragičtější moment nastal, když byl na hradě popraven kapitán Vincent Gilbert.

Francouzští zajatci ze Sovince

Francouzští zajatci ze Sovince

V roce 1942 byl lágr zrušen, mnozí vojáci byli transportování do Polska a Sovinec pak obsadilo komando SS. Co tu provádělo, není známo, byť kolovaly všelijaké historiky včetně toho, že se v podzemním jezeře testovaly německé ponorky. Údajně tu také měly probíhat tajné zasvěcovací rituály příslušníků SS, o kterých je známo, že se zajímali o okultismus, paranormální jevy i tajemná podzemí. Hrad Sovinec si zřejmě za své sídlo nevybrali jen tak náhodou. Navíc jej využívali i jako skladiště pro věci, které nacisté ukořistili během okupace Francie. Také sem převezly muzeum a archiv města Wilhelmshafenu. To vše zřejmě neuniklo pozornosti lidí z okolí, kteří věřili, že nacisté na Sovinci uchovávají hotové poklady, a zapříčinilo velké drancování hradu na konci války.

Rytířský sál v době, kdy hrad vlastnili němečtí rytíři

Rytířský sál v době, kdy hrad vlastnili němečtí rytíři

Když totiž esesáci 6. května 1945 opustili pevnost, „zaútočilo“ na hrad okolní vesnické obyvatelstvo, které bylo převážně německé národnosti. Vedle velikého množství konzerv, kávy, mouky a jiných, tehdy nedostupných potravin zde našli také přes 20 tisíc lahví francouzského vína, sektu a koňaku. Lidé se na to vrhli jak hladoví supi a domů si toho odváželi plné vozy. Až příchod rudoarmějců učinil jejich drancování přítrž. Když totiž sovětští vojáci pročesávali jednotlivé domy, objevili v nich tyhle „poklady“, a tak se dozvěděli o sídle SS. Divoce vtrhli na hrad a zmocnili se zbylé kořisti.

Nedatovaná fotografie, pravděpodobně z roku 1945

Nedatovaná fotografie, pravděpodobně z roku 1945

9. května 1945 se hrad ocitl v plamenech. Plameny šlehaly k nebi tři dny a noci a nikdo je nehasil. Shořelo cenné zařízení hradu, dokumenty, archivy, a než se stěny budov zřítily, vybuchla celá munice. Češi pak věřili, že hrad zapálili sami esesáci nebo německé obyvatelstvo, aby zahladilo stopy po svém řádění, jenže Rusové se k činu bez váhání přihlásili, i když jejich motivy neznáme. Stejně tak se neví, co se stalo s 300 chlapci z výcvikového tábora Hitlerjugend, kteří jako jediní z celé německé posádky na hradě zůstali. Zemřeli, nebo stihli utéct?

Letecký pohled na hrad Sovinec a jeho okolí

Letecký pohled na hrad Sovinec a jeho okolí

Události posledních dnů války tak zůstávají obestřeny tajemstvím, neboť chybí místní pamětníci. Sudetské obyvatelstvo, které tu žilo, bylo totiž po válce z Československa odsunuto. Možná v budoucnu nějaké tajemství vydá některá z chodeb, jimiž je podzemí hradu doslova prošpikováno.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu