válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajné podzemní město u Litoměřic. Nacisté mu dali krycí jméno Richard. Co zde ukrývali?

Tajné podzemní město u Litoměřic. Nacisté mu dali krycí jméno Richard. Co zde ukrývali?
Zdroj: janzak.cz

Největší podzemní továrna na území Protektorátu se nacházela pod vrchem Bídnice u Litoměřic. Tady se v hlubinných dolech už od 19. století těžil vápenec, ale zoufalí Němci, které sužovaly nálety spojeneckého letectva, se do místních štol rozhodli přenést část své výroby. Vzniklo tak obří podzemní město.

Tomáš Chalupa 25. září 2014

V roce 1943 bylo rozhodnuto říšským ministrem průmyslu Albertem Speerem, že celý komplex hlubinných vápencových dolů musí být urychleně přeměněn na podzemní továrnu. Ta dostala krycí jméno Richard. Na práce byli nahnáni vězni z nedalekých koncentračních táborů Terezína a Litoměřic. Celý rozsáhlý komplex, čítající na 30 kilometrů chodeb, stvořila otrocká práce. Na tu dohlíželi němečtí technici, inženýři a vojenští důstojníci. Co se má v továrně vyrábět, podléhalo přísnému utajení.

Po válce se štoly začaly podrobně zkoumat

Po válce se štoly začaly podrobně zkoumat

Továrna se začal budovat v květnu 1944 a až do konce války se komplex, složený ze tří samostatných částí, stále rozrůstal. Kromě desítek kilometrů chodeb bylo pod zemí množství výrobních hal o šířce 15 až 20 metrů, výšce 6 metrů a délce 100 metrů. Vše podpíraly železobetonové sokly, podlaha byla z betonu a většinou chodbami vedlo také kolejiště. Nechybělo elektrické osvětlení, vytápění a vodovodní potrubí. Vzniklo město se šatnami, kancelářemi, laboratořemi a sklady. Výroba se rozběhla ke konci roku 1944 v 15 výrobních halách. Do konce války se výroba ještě rozšířila.

V továrně jsou rozsáhlé prostory

V továrně jsou rozsáhlé prostory

Po skončení války nastal rozsáhlý průzkum. Z podrobné dokumentace, kterou Němci vedli, bylo zřejmé, že komplex se skládal ze tří továren označených Richard I, II a III. V Richardu II měl být chemický provoz koncernu Osram, ale do konce války se ho nepodařilo zprovoznit. V Richardovi I se vyráběly motory do tanků. U Richarda III ale dokumentace nic neříkala. Podle některých zdrojů se zde nacisté snažili vyrábět technický benzín, ale existují i daleko divočejší teorie. Opět se objevují úvahy o výrobě tajných zbraní, především raketových motorů. Nejpravděpodobnější je, že se zde vyráběly palivové náplně do protiletadlových raket Henschel Schmetterling, které Němci začali ke konci války používat.

Za zdmi štol jsou možná další dosud neprobádané prostory

Za zdmi štol jsou možná další dosud neprobádané prostory

Ale to ještě není všechno. Nejde totiž jen o samotnou výrobu, ale také o to, co dál mohlo být ke konci války ukryto v nekonečných chodbách Richarda. Východoněmecký ministr vnitra Mielke po válce přísahal, že viděl seznamy nacistických tajných archivů a skladišť ukradených cenností rozesetých po celé střední Evropě. Na seznamu prý byl i Richard. Při průzkumu se ovšem nic hodnotného, natož poklad, nikdy nenašlo. Jenže i na to existují vysvětlení. Němci prostě některé části Richardu do plánů nezakreslili. Za stěnami zdánlivě končících chodeb jsou podle některých teorií další chodby a sklady. Tam prý mohou být všechny cennosti, o kterých spekuloval Mielke, ale i mnozí další.

V podzemní továrně Richard

V podzemní továrně Richard

Další články

Zavří­t reklamu