válkaČeskoslovenskoobjevy

Co prozradila DNA z egyptských mumií? Staří Egypťané mají mnohem více společného s Evropany než s lidmi žijícími dnes v Africe

Co prozradila DNA z egyptských mumií? Staří Egypťané mají mnohem více společného s Evropany než s lidmi žijícími dnes v Africe
Zdroj: heritagedaily.com

Historicky první kompletní genomová analýza starodávných egyptských mumií přinesla překvapivé zjištění. Ukázalo se, že současní obyvatelé Egypta mají mnohem více společného se subsaharskými Afričany než s dávnými Egypťany, kteří měli naopak blíže k lidem z Evropy a Turecka.

Yvonne Pokorná 28. června 2017

Mezinárodní tým vědců odebral vzorky DNA ze 150 mumií nalezených na archeologickém nalezišti Abusir el-Meleq u řeky Nilu ve středním Egyptu a dále také z antropologických sbírek Univerzity v Tuebingenu a Muzeu prehistorie v Berlíně. Celkově výzkumníci získali mitochondriální genomy od 90 jedinců a kompletní soubor genomových dat od tří lidí.

Na snímku výzkumnice Verena Schuenemann v Paleogenetické laboratoři Univerzity v Tuebingenu.

Na snímku výzkumnice Verena Schuenemann v Paleogenetické laboratoři Univerzity v Tuebingenu.

Cílem výzkumného týmu bylo zjistit, zda zkoumané starověké populace byly na genetické úrovni zasaženy podmaněním a nadvládou dobyvatelů ze zahraničí, a porovnat je s dnešními obyvateli Egypta. “Chtěli jsme otestovat, zda dobytí Egypta Alexandrem Velikým a jinými zahraničními mocnostmi zanechalo genetický otisk na starověké egyptské populaci,” vysvětluje Verena Schuenemannová z Univerzity v Tuebingenu.

Výzkum přinesl překvapivý závěr – starodávní Egypťané měli nejvíc společného se starověkými obyvateli Levanty (oblast Východního Středomoří) a vykazovali také značnou spřízněnost s neolitickými zemědělci z Evropy a dnešního Turecka.

Mapa znázorňuje hlavní oblasti populací imigrantů, které přispěly k dědičným genům Egypťanů mezi lety 1400 př.nl a 400 n.l.

Mapa znázorňuje hlavní oblasti populací imigrantů, které přispěly k dědičným genům Egypťanů mezi lety 1400 př.nl a 400 n.l.

“Genetika komunity v Abusir el-Meleq neprodělala nijak významný posun za posledních 1 300 let, což značí, že zůstala relativně geneticky nezasažena zahraničními podmaniteli a vládci,” prohlásil Wolfgang Haak z Institutu Maxe Plancka v Jeně. Data rovněž ukazují, že moderní Egypťané sdílí více genů se subsaharskými Afričany než s dávnými Egypťany.

“Znamená to, že zvýšený příliv genů z černé Afriky do Egypta nastal v posledních 1500 letech,” vysvětluje Stephan Schiffels z Institutu Maxe Plancka v Jeně. Za možné příčiny jmenuje zlepšení mobility po řece Nilu, zvýšení obchodu mezi subsaharskou Afrikou a Egyptem a obchod s otroky, který započal přibližně před 1300 lety.

Na snímku je analýza hlavních složek a genetické shlukování genomové DNA od tří starověkých Egypťanů.

Na snímku je analýza hlavních složek a genetické shlukování genomové DNA od tří starověkých Egypťanů.

Studie je však významná ještě z jednoho hlediska. Vyvrací předchozí skepticismus ohledně možnosti získat spolehlivou DNA ze starověkých mumií. Navzdory nepříznivému egyptskému klimatu a mumifikačním metodám, které mohly způsobit poškození a kontaminaci DNA, vědci dokázali s využitím vysoce výkonného sekvenování a solidním autentizačním metodám zachovat starodávný původ a spolehlivost získaných dat. Je to důkaz, že egyptské mumie mohou být spolehlivým zdrojem starověké DNA, a mohou tak významně přispět k přesnějšímu a podrobnějšímu porozumění populační historie Egypta.

Další články

Zavří­t reklamu