Číňan provádí pokusy s elektrostatickou elektřinou sám na sobě.

Číňan provádí pokusy s elektrostatickou elektřinou sám na sobě. | zdroj: odditycentral.com


Čínský vědec si nechal projet tělem 71 000 voltů statické elektřiny, aby vyzkoušel, co lidské tělo vydrží

TÉMATA: věda | vědecké experimenty | elektřina | čína

user-avatar

Yvonne K.

15. 06. 2018 | 12:00

Léta se vědci domnívali, že 50 000 voltů statické elektřiny je mezní práh, co lidské tělo dokáže snést. Teď však jistý čínský vědec dokázal, že se mýlili. Vpustil totiž do sebe o 21 000 voltů navíc, a kupodivu to přežil.

Liou Šang-še z Čínské technické akademie v Pekingu se rozhodl sám ze sebe udělat pokusného králíka. V kontroverzním experimentu, který si kladl za cíl určit, jaké množství statické elektřiny dokáže lidské tělo snést, do sebe pustil 71 000 voltů. Podle čínských médií začal na 20 000 voltech a postupně zvyšoval napětí, přičemž s každým výbojem se mu ježily chlupy na těle.

Liou Šang-še je považován za odborníka na elektrostatickou bezpečnost s více než padesátiletými zkušenostmi. Výzkumu statické elektřiny se začal věnovat od roku 1983, když zjistil, kolik lidí každoročně zemře při úrazech elektrickým proudem. Pro vědecké účely přitom neváhá nasadit i vlastní život. Práce s nebezpečnými plyny a jinými vysoce rizikovými materiály již zanechala vážnou stopu na jeho zdraví, včetně snížení počtu bílých krvinek o více než polovinu a značný váhový úbytek. "Na cestě k porozumění statické elektřině jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že se vzdám," prohlásil.

Kromě testování lidského prahu pro statickou elektřinu, Liouvy experimenty rovněž posloužily jako test pro zařízení, které vyvinul k měření množství statické elektřiny v živé tkáni. Tento měřič byl primárně navržen tak, aby pomohl vojenskému personálu předcházet výbuchům, protože náboj lidského těla může nejen poškodit elektronické součástky, ale dokonce odpálit granáty a jinou munici, což má smrtelné následky.

user-avatar

Yvonne K.

15. 06. 2018 | 12:00

Zavří­t reklamu