válkaČeskoslovenskoobjevy

Čínský profesor se domnívá, že čínskou civilizaci založili Egypťané

Čínský profesor se domnívá, že čínskou civilizaci založili Egypťané
Zdroj: messagetoeagle.com

Je potřeba hned na začátek říct, že teorie profesora Sun Wej-tung je velmi kontroverzní a nemá zatím příliš mnoho zastánců. Profesor geochemie z univerzity v Che-fej se totiž domnívá, že celou čínskou civilizaci založili starověcí Egypťané.

Tomáš Chalupa 24. března 2017

Sun Wej-tung se zabýval studiem starých textů z období dynastie Sia, která je považována za zakládající dynastii z let 2070 až 1600 před naším letopočtem. Podle něj měla tato dynastie velmi blízké vztahy s Egypťany. Ve spisu historika S‘-ma Čchiena z té doby se například píše o řece, která teče na sever a rozlévá se do devíti proudů. Obecně se má za to, že tou řekou má být čínská Žlutá řeka, ale profesor Sun Wej-tung tvrdí, že je to popis Nilu. Ten skutečně jako jediná řeka teče na sever.

A nejen to, radiochemická analýza bronzových artefaktů z období dynastie Sia ukazuje, že složení čínských bronzových předmětů odpovídá složení egyptských předmětů té doby, navíc bronz se zdá podle něj být spíše egyptského než čínského původu. To vše, i kdyby měl profesor pravdu, je jen důkaz, že obě civilizace byly v úzkém kontaktu. Odkud však vlastně Číňané přišli?

Podle něj byli první Číňané Hyksósové, což byly semitské kmeny, které pronikly i do severovýchodního Egypta. Nakonec si podmanily celý severní Egypt díky svým na tehdejší dobu vyspělým zbraním. Založili také hlavní město Avaris. Ovšem na jihu dál vládli egyptští faraoni, kteří s Hyksósy vedli třicet let válku. Na jejím konci se hyksóská vláda zhroutila a Hyksósové museli opustit Egypt. Sun Wej-tung tvrdí, že odpluli na svých lodích právě do Číny. Tam založili říši postavenou na svých technologiích doby bronzové, která dalece převyšovala úroveň tamní společnosti. Stali se tak vlastně zakladateli Číny.

Ovšem ani kolegové z univerzity profesorovi nevěří, jeho závěry nepřijímá prakticky nikdo a jeho nadřízení mu údajně doporučili změnit směr bádání a zabývat se jinou problematikou. Představa, že Číňané jsou vlastně egyptští imigranti, zatím není příliš populární a důkazy přes všechno profesorovo pátrání nedostačují.

Další články

Zavří­t reklamu